18 08 2011

ZÜRAFA: Rüyada zürafa görmek

Rüyada zürafa görmek, garip haberlere, hamile kadına, mal ve geçim hakkında âfete delâlet eder. Rüyada bir zürafaya bindiğini görmek, çok çetin ve zor işlerin üstesinden gelmeye delâlet eder. Çünkü zürafaya binmek güç bir iştir. Denilmiştir ki: Zürafayı görmekte hayır yoktur. Çünkü bu hayvan, mal hakkında âfete delâlet eder. Rüyada zürafa görmek, efendisine itaat etmeyen kadına da delâlet eder. Rüyada bir zürafaya mâlik olduğunu ve onu dilediği gibi kullandığını görmek, itaatkâr hizmetçiye işarettir. Rüyada zürafayı görmekle hayır yoktur. Çünkü bu hayvan, mal hakkında afete yorumlanır. Bazen bu hayvanı görmek, gebe kadına yahut yöneldiği taraftan meydana gelecek garip haberlere vakıf olmaya yorumlanır. Zürafa kocasına itaat etmeyen hanım ile de yorumlanır.   Devamı

18 08 2011

ZÜNNAR: Rüyada zünnar görmek

Rüyada zünnar görmek, çocuğa işarettir. Bu sebeple rüyada zünnarmm kırıldığım görmek, rüya sahibinin çocuğunun vefatına alâmettir. Biliyorsunuz zünnar Hıristiyanların bellerine sardığı kuşaktır. Rüyada Müslümanm zünnar görmesi, şan ve şöhrete işarettir. Yine Müslüman ve dindar bir kimsenin rüyada zünnar görmesi, galibiyet ve yardıma delâlet eder. Bazı kere de zünnar, ibadete ve onu giyen kimse için ibadet ve taata alâmettir. Rüyada görülen zünnar, yeni elbise üzerinde ise, çocuğa, elbisenin altında ise, din ve dünyanın bozukluğuna işarettir. Zünnar görmek, zina ve ateşe, bazan da ömrün normal olmasına delâlet eder. Rüyada elinde zünnar olduğunu görmek, dinde zaafa işarettir. Devamı

18 08 2011

ZÜLÜF (Favori), Rüyada zülüf görmek

Rüyada görülen zülüf, onu taşıyan için mübarek erkek çocuktur. Zülüfü başında gören kimse için maldır.   Kadının rüyada zülüf ve saçlarını örmesi, onun reis bir çocuk doğurmasına ve senenin ucuzluk ve bolluğuna yorumlanır.   Kadının saçlarını halka göstermesi onun için rezalet ve rüsvaylıktır. Kadının saçının siyahlığı, kocasının halinin güzelliğine ve kocası yanında olan kıymetine yorumlanır.   Bir kimsenin rüyada zülüf görmesi, mala, erkek çocuğa, ziynete ve hizmetçiye delâlet eder. Evli bir kadının rüyada zülüf ve saçlarını görmesi, iyi ve üstün bir çocuk doğuracağına ve senenin ucuzluk ve bolluk içinde geçeceğine ve rızka delâlet eder. Yine bir kadının rüyada zülüf ve saçlarını kalın ve birbirine dolaşmış görmesi, şöhret bulacağı bir işe delâlet eder. Bir kadının rüyada zülüf ve saçlarını ördüğünü görmesi, insanların başına geçip âmir olacak bir çocuk doğurmasına ve senenin ucuzluk ve bolluğuna ve hayırların çokluğuna delâlet eder. Evli kadının rüyada saçını simsiyah görmesi, kocasının halinin güzelliğine ve kocası yanında olan kıymetine alâmettir. Bir kadının rüyada başını devamlı olarak açık görmesi, kocasının kaybolup artık ebediyyen ona dönmemesine işarettir. Bekâr bir kadının bu rüyayı görmesi, ebedî olarak evlenmemesine delâlet eder. Bazı kere de kadının rüyada saçını berrak ve siyah görmesi, kocasının malı ile zengin olmasına delâlet eder. Yine rüyada zülüf görmek, mal ve erkek çocuğa alâmettir. Z&uum... Devamı

18 08 2011

ZÜMRÜT: Rüyada zümrüt görmek

Rüyada zümrüt görmek, helal mala, evlada, ihvan kardeşe ve rızka delâlet eder. Bir kimsenin rüyada zümrüt görmesi, şehadete, cennet köşklerine girmeyi gerektiren güzel amel ve hareketlerde bulunmaya delâlet eder. Kirmanı demiştir ki: Rüyada iri taneli ve ayıpsız zümrüt taşına mâlik olduğunu görmek, takvaya, din ve salâha, helâl mal ve rızka delâlet eder. Ebu Saidü'1-Vaaz demiştir ki: Rüyada zümrüt görmek, terbiyeli ve ahlâkı güzel şecaatli bir kimseye işarettir. Rüyada zümrüte rastgeldiğini veya ona mâlik olduğunu görmek, salih kardeşlere, ahlâkı güzel evlada, faydalı ilme, temiz ve helâl mala delâlet eder. Rüyada zümrüt görmek, şehit olmaya, cennet köşklerine girmeyi gerektiren işler yapmaya yorumlanır. Rüyada zümrüt görmek evlat, arkadaş ve mal ile yorumlanır. Kirmani'ye göre, rüyada zümrüt görmek din, mezhep ve güzellik ile yorumlanır. İri taneli ve sağlam zümrüt taşına sahip olduğunu gören, dinine bağlı olur. Helal maldan faydalanır. Birinin kendisine bir zümrüt taşı verdiğini gören o kişi yüzünden para kazanır.     Devamı

18 08 2011

ZÜLKİFL (A.S.): Rüyada Hazret-i Zülkifl’i görmek

Rüyada, Allah'ın elçilerinden Hazret-i Zülkifl’i görmek, bir kimseye kefil olmaya ve emanete delâlet eder. Yine Zülkifl (a.s.)'ı görmek, Hak yolda sebata, Allah'a teslimiyete, hayır ve menfaata delâlet eder. Peygamberlerden Zülkifl (A.S.)'ı görmek, kefil olmaya ve rüya sahibinin üzerine alacağı emanete yorumlanır.   Devamı

17 08 2011

ZÜLKARNEYN (A.S.): Rüyada Hazret-i Zülkarneyn'i görmek

Rüyada Hazret-i Zülkarneyn'i görmek, bir adama bir ihtiyacından dolayı şefaat etmeye ve onun ihtiyacını gidermeye, onun elinden tutup selâmete çıkarmaya delâlet eder. Zülkarneyn (a.s.)'ı rüyada görmek, güzel isimle anılmaya, dinde sıdka ve hayırlı amellere delâlet eder. Yine rüyada o mübarek zatı görmek, uzun ömre, nimet ve berekete delâlet eder. Rüyada Zülkarneyn (A.S.)'ı görmek, büyük bir kimseye bir ihtiyacından dolayı şefaat etmeye ve onun ihtiyacını gidermeye yorumlanır.   Devamı

17 08 2011

ZÜHT, Rüyada zühd halinde bulunmak

Rüyada zühd halinde bulunmak kendisini halka sevdirmeye yorumlanır.  Rüyada kendisini zühd haline bürünmüş görmek. "Halkın elinde olandan zühdde bulun ki, halk seni sevsin." hadis-i şerifînce, halk tarafından sevilmeye delâlet eder. Zühd, takva, vera, Allah muhabbetine götüren şeylerdir. Bunları görmek de mağfiret-i ilâhiyeye mazhariyete delâlet eder.   Devamı

17 08 2011

ZURNACI: Rüyada zurnacı görmek

Bir kimsenin rüyada zurnacıyı görmesi, feraha, üzüntü, keder, meşakkat ve sıkıntının gitmesine delâlet eder. Bazı kere de zurnacıyı görmek, ağlamaya ve feryat etmeye işarettir. Zurnacı görmek, halkı birbirine düşüren, fitne ve fesat çıkaran kötü kimselere de delâlet eder. Çünkü zurna çalmak havai ve boş şeydir. Rüyada zurnacıyı görmek, ferahlığa, üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine yorumlanır. Devamı