06 12 2009

CAMİ ,Rüyada cami görmek

Rüyada camiye girmek, din işlerini yapmaya,caminin islam sembolü olmasından dolayı melik'', helal ile haram arasını ayıran hakime, insanın ticaret maksadiyle çıktığı pazara yorumlanmıştır. Mazlum olarak camiye girmek, adalete, Kur'an'a, temizlik yeri olan hamama, huşu yeri olan kabre, y ıkanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye işaret eder. Caminin kapısını kap alı gören zor durumlar yaşar. Bir mescit veya cami tamir ettirdiğini veya inşa ettirdiğini görmek, iyi bir evliliğe ve rızkın bolluğuna işarettir. M inarenin yıkıldığını görmek, o yerdeki alimlerden birinin bir felakete uğramasına yorulur. Cami veya mescitte mum yaktığını görenin çocuğu iyi bir bilgin olur.
Kişinin rüyada cami görmesi, hayır ve bereket ile tâbir olunur. Çünkü

camiler, İslâmın alâmeti ve şiarı ve Allahın evleridir. Rüyada camiye girdiğini görmek,

din işlerini hakkıyla yapmaya, helal ve haram arasını ayıran hâkime ve insanın ticaret

için çıktığı pazara delâlet eder.

Bir Müslümanın rüyada şehir camiini görmesi; ana, baba, hoca ve üstad gibi

kendisine itaat lazım olan herkese delâlet eder. Rüyada caminin mihrabını görmek,

helâl rızka ve sâliha zevceye işarettir.

Rüyada mazlum olarak camiye girdiğini görmek, adalete, Kur'an ve denize, temizlik

mahalli olan hamama, huşu yeri olan kabre, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye

yönelmeye delâlet eder.

Rüyada, cami, mescid ve medrese inşa ve imar ettiğini görmek, kendisine tabi

olunacak bir âlime delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:

- Rüyada, cami, mescid, medrese veya başka hayır evi imar eylediğini görmek,

uyanıkken bunları yapmaya muvaffak olmaya delâlet eder. Ve rüya sahibi salih

ameller işler. Eğer ehil biri ise hüküm ve nüfuz sahibi olur.

Yine rüyada cami, mescid veya medreseye bir şey ilave ettiğini görmek, dinde çok

çok hayıra nail olmanın işaretidir.
Cabirü'l-Mağribî demiştir ki:


- Rüyada bir mescid inşa eylediğini görmek, dindar ve saliha bir kadın ile evlenmeye

delâlet eder. Rüyada, camiye, mescide ve ya medreseye girdiğini görmek, takva ve

vera ile de tâbir olunur.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cami görmek şu veçhe ile tâbir olunur:

a) Sultan ve onun makamı,

b) Medrese hocaları,

c) Alimler ve fıkıh bilginleri,

d) Kadri yüce bir kadın.
İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada cami görmek, düşmandan korunup


korkudan emin olmak için yapılan kaleye delâlet eder. Caminin kubbesi melikin

yakınları ve haline muttali olan kimselere işarettir. Caminin direkleri de, devlet

büyükleri ve âmirler ile tâbir olunur.

Rüyada caminin mihrabını görmek, helâl rızka, saliha zevceye dinde hayra; minaresi,

vezir ve imama, bazı kere de minare, müezzine, Kur'ân-ı Kerim okuyana delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada caminin yanmasını ve rüzgarın camiyi uçurmasını görmesi, rüya

sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesine alâmettir. Caminin etrafında olan

şadırvan, subaylar ve askerler için tıpkı kışlalar gibidir. Bir şehrin camisi, o şehir

halkına delâlet eder.

Rüyada caminin sergilerini, halılarını görmek, şehrin hayır sahiplerine ve namaz

ibadeti için camide toplanan cemaate delâlet eder. Caminin müezzinini rüyada

görmek, şehrin hakimi, halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır âlimlerine

işarettir.

Yine denilmiştir ki, caminin lambalarını görmek, o asrın fıkıh âlimlerine delâlet eder.

Caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat edilen dinî kitaplardır. Hasılı, rüyada

cami görmek, iyilik, hayır, bereket ve ni'mettir.


12624
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz