11 12 2009

ÇEKİRGE ,Rüyada çekirge görmek

Rüyada çekirge, azap ve Allah'ın askeridir. Çünkü çekirge Musa (A.S.)'ın mucizelerindendir. Rüyada bir yerde çekirgenın çıktığını veya eza ve cefa vererek gökte uçtuğunu görmek, o yere inecek kötü bir asker veya zararlı bir yağmurun yağmasına yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada uçan çekirge görmesi, askere; pişmiş çekirge


görmesi altın ve gümüş paraya, mal ve mülke delâlet eder. Bazı kere de rüyada

görülen çekirge, Allah'ın askeri ile tâbir olunur. Çünkü çekirge Hazret-i Musa'nın

mucizelerindendir. Bu sebeple rüyada bir yerde çekirgenin çıktığını veya ezâ ve

cefa vererek gökte uçtuğunu görmek, zâlim bir askere ve zararlı bir yağmura delâlet

eder.

Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada çekirge görmek şu veçhe ile tâbir olunur:

a) Kavga,

b) Yağmur,

d) Az bir söz,

c) Belâ.
Rüyada bir mahalde toplu halde çekirge görmek, Allah tarafından o yere inecek belâ


ve azaba delâlet eder. Rüyada çekirgeyi tuttuğunu görmek mala işarettir.

Yine rüyada bir mahalde çekirgeler olup hiç bir şeye zarar vermediklerini görmek,

ferah ve sürür husulüne delâlet eder.

Bazı kere de çekirge görmek, iyi bir evliliğe alâmettir ve kuvvetin artacağına delâlet

sayılır.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada çekirge geldiğini görmek, Allahü Teâlâ'nın

azabının geleceğine delildir. Rüyada bir yerde çekirge yediğini veya çekirgeden bir

şey aldığını görmek, rüya sahibinin rızıklanacağı bir rızka delâlet eder. Çekirgenin bir

çanak içerisine dökülmüş olduğunu görmek, altın ve gümüşe delâlet eder. Hiç bir

şekilde zarar vermeyen ve her tarafta görülen çekirge, üzüntü ve kederin gitmesine

ve insan için bahtiyarlığa delâlet eder...

Bir kimsenin kara ve ekinde çekirge görmesi, güçlüğe ve işsizliğe işarettir. Zira

çekirgenin nebatat üzerine gelmesi onları ifsad eder..

Rüyada çekirgeyi alıp bardak veya testi içerisine koyduğunu görmek, ele geçecek

mala ve bu malın kadın yolunda harcanmasına alâmettir.

Denilmiştir ki: Rüyada görülen çekirge, düşmanın pusuya gizlenip büyük bir ordu ile

mal gasbetmesine ve talana delâlet eder.

Yine rüyada görülen ufak tefek çekirgeler insanların avamlarının kavgalarına işarettir.

Bazı kere de çekirge görmek, büyük damlalı yağmura delâlet eder.


6615
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz