11 12 2009

ÇIPLAKLIK ,Rüyada çıplak olduğunu görmek

Kirmani'ye göre kendisini çıplak ve bir iş için soyunmuş görmek, eğer bu iş dine ait ise, dünyadan menfaat görmeğe, fakat ahirette aksine delalet eder. Çarşıda veya bir takım kimseler arasında çıplak olduğunu ve cinsi organlarının meydanda olduğu için halkın kendisine baktığını ve herkesten utandığını görmek, herkesten sakladığı ve öğrenilmesini istemediği bir ayıbının ortaya çıkacağına işarettir. Bir mescitte soyunduğunu gören, günahlarından soyunur, bir rivayete göre de ibadete ve dini vazifelerine gayret eder. Çıplak olup cinsiyet organlarının ve vücudunun bazı kısımlarını kapatacak bir şeyi olduğunu gören malının büyük bir kısmını kaybeder. Ancak geçinebilecek kadarı ile yetinir. Çırılçıplak olup üzerinde hiçbir şey olmadığını ve fakat kendisine bakılmadığı gibi, kendisi de cinsiyet organlarının açık bulunduğunu bilmediğini gören, eğer hasta ise iyileşir, kederli ise kurtulur, borçlu ise borcunu öder, zengin ise malını kaybeder, veya evini satar yahut eşinden ayrılır. Bir rivayete göre bu rüya tövbeye ve dünyadan göçerek ahirete yönelmeğe bazılarına göre ise, haram mal kazanarak başkalarının hakkını gaspedeceğine işaret eder. Rüyada çıplaklık iç yüzün sağlamlığına yorumlanır. Bazan da insana pişmanlık verecek şeye yorumlanır. Bir kimse rüyada elbiselerini çıkardığını görse, o kimse öğüt verip dost görünen ve düşmanlığını gizleyen bir düşmanı olduğunu anlar. Rüyada bir mecliste çıplak olduğunu gören kimse rezil olur. Bir yerde tek başına çıplak olduğunu görenin düşmanı onun hatasını araştırır. Ancak gayesine erişemez. Hasta olan bir kimse sarı renkli bir elbisesinden soyunduğunu görse, iyileşir. eğer soyunduğu elbise kirli ise, kederden kurtulur.

Bazı yorumcular, çıplak olmanın ithamdan kurtulmaktır derler. Ölmüş bir kimse rüyada çıplak bir halde görülse o şahıs dünyadan sevapsız gittiği halde cennete girer diye yorumlanır. Üzüntülü bir kimse, rüyada çıplak görülse, o kimse üzüntü ve kederinden kurtulur. Bazı yorumculara göre rüyada çıplak olmak, çapkın olmaya yorumlanır. Bir kadının rüyada siyah bir elbiseden soyunup çıplak kaldığını görmesi, karanlıktan sonra aydınlığa kavuşmaya yorumlanır.
Rüyada görülen çıplaklık, iç yüzün selametine ve iyi haline işarettir.


Bazı kere de insana pişmanlık verecek şeye delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada vücudu çıplak ve fakat avret yeri örtülü olduğunu görmek, af ve

mağfirete mazhar olmaya, zafer bulmaya delâlet eder.

Cabirü'l-Mağribî demiştir ki:

"- Çıplaklık hususan bütün avret yeri açık olursa mihnet ve rüsvalıktır. Rüyada bir

kadının avret yeri açık ve çıplak olduğunu görmesi, bütün insanlar içinde rüsvay ve

rezil olmasına, mihnet ve kedere delâlet eder."

Rüyada bir mecliste çıplak olduğunu görmek, o kişi için rezil ve rüsvay olmaya

alâmettir.

Hasta bir adamın, rüyada sarı renkli bir elbiseden soyunduğunu görmesi, hastalıktan

şifa bulmaya delâlet eder. Kırmızı ve siyah elbiseden soyunmak da böyle tâbir edilir.

Kederli ve üzüntülü bir adamın, rüyada çıplak görülmesi, artık üzüntüden halâs

olacağına işarettir.

İbadet ve taat ehli olan kişilerin rüyada çıplak olarak görülmeleri, onların dindarlığına ve çok hayır yapmalarına alâmettir.


Bir kimsenin rüyada çıplak olduğunu, insanlardan da utandığını ve fakat kendisini

örtecek bir şey aradığını ancak bulamadığını görmesi, zarar ve ziyana ve fakirliğe

delâlet eder.

Rüyada halkın kendisinin avret yerine baktıklarını görmek, vali veya devlet memuru

için vazifeden azledilmeye delâlet eder.

Ölmüş bir zatın rüyada çıplak ve avret mahalli örtülü olduğu halde görülmesi, o ölü

zatın dünyadan sevapsız gittiğine fakat cennetin nimetleriyle nimetleneceğine delâlet

eder.

Bir kadının rüyada siyah bir elbiseden soyunup çıplak kaldığını görmesi, karanlıktan

sonra aydınlığa ve feraha kavuşmaya alâmettir. Eğer rüyayı gören kadın siyah ise,

karanlık gece ile, beyaz ise mehtaplı bir gece ile tâbir olunur.

Kirmanî demiştir ki: "Rüyada kendisini çıplak ve bir iş için soyunmuş görmek, eğer

bu iş dine ait ise (gusl gibi) hayra ve ibadete vâsıl olmağa delâlet eder."

Rüyada bir mescidde soyunduğunu görmek, günahlardan soyunmaya ve tevbeye

delâlet eder.

Yine bir kadının rüyada kendisini çıplak halde görmesi, iyiye alâmet değildir. Eğer evli

ise boşanır veya bir başka musibete duçar olur.


64073
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz