11 12 2009

DERE ,Rüyada dere görmek

Rüyada dere görmek, geçiminizin derenin devamlı akan suyu gibi devamlı olacağına ve duygularınızın da gelişip, daha duyarlı bir insan olacağınıza yorulur. Abdulgani Nablusi'ye göre; Rüyada dere görmek, ağaçlı, çayırlı ve sulu olursa, hayır, bereket, menfaat, devlet ve ikbal ile tabir olunur. Dere kuru, taşlık, ağacı ve otu bulunmazsa, bunun yorumu yukarıdakinin aksinedir. Ağaçlı, çimenli ve sulu bir dereye girdiğini gören, devlet ve nimete erer. Öyle bir vadide oturup suyundan içtiğini gören, rahat ve geçimi bor bir ömür sürer. Kenarları dik, kayalık, çıplak ve kuru bir dereye girdiğini gören, geçim zorluğu çeker. Öyle bir dereden çıktığını gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur. Ekili ve güzel bir bölgede bir deresi olduğunu gören, büyük bir şansa ve rütbeye kavuşur, eğer layık ise, bir devlet büyüğü olur.
Bir kimsenin rüyada dere görmesi, bereket, nimet ve mala delâlet eder.


Rüyada içinden az bir su akan dere görmek, güzel hayata ve kolay maişete işarettir.

Dereden veya su yolundan su aldığını görmek hayır ile tâbir olunur.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada vadi ve dere görmek şu şekilde tâbir

olunur:

a) Hac ibadeti,

b) Sultan ve melik,

c) Haşmet,

d) Mal,

e) Nimet,

f) Ticaret,

g) Riyaset (baş olmak),

h) Zafer,

ı) İlim ve hikmet...
Kirmanî demiştir ki: Rüyada evler ve haneler arasında tatlı sulu bir dere aktığını


görmek, o mahalledeki halkın geçiminin güzelliğine ve feyz ü berekete delâlet eder.

Bazı kere de küçük dere görmek, zevceye işarettir. O derede gölülecek iyi veya kötü

hal zevceye nisbet edilir.

Rüyada bir dereden veya su yolundan geçtiğini fakat zevcesini arkasında bıraktığını

görmek, hanımından evvel öleceğine alâmettir.

Rüyada bir dereden tatlı su içtiğini görmek, hayat boyu zevk ve lezzet almaya delâlet

eder. Eğer içilen su acı ise hastalığa işarettir. Yine rüyada dereden süt, bal ve bunlar

gibi şelerin aktığını görmek, feyz ü berekete, hayır ve nimete delâlet eder.


9454
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz