13 12 2009

DEVE ,Rüyada deve görmek

Rüyada görülen deve, üzüntüdür. Bindiği deve saf arap devesi ise hacca gider. Eğer yolda deveden inse hasta olur, yahut yolculuğu kendisi için çabuk olur. Sonra hastalığından kurtulur ve amacına kolaylıkla erişir. Devenin kendisine hamle yaptığını gören kimseye üzüntü veya hastalık gelir, yahut akılsız bir adam tarafından düşmanlığa uğrar. Erkek bir devenin kendisine zahmet verdiğini gören kimse o zahmet miktarınca bir düşman tarafından üzüntü ve kedere girer. Bir takım develer satın aldığını gören kimse, kendisine itaat etmeleri için düşmanla iyi geçinir. Onlardan birisine bindiğini görse yolculuğa çıkar. Tüyleri dökülmüş bir erkek deveye bindiğini görse düşmanına galip gelir. Devenin yününü aldığını gören kimsenin eline devamlı olmayan bir mal geçer. Deveyi kendi bostan ve duvarında gören kimse için hayır, bereket ve sevince yorumlanır. Bir devenin arkasından düştüğünü gören kimse fakir olur. Erkek deveyi boğazlayıp kurban ettiğini gören kimse rahata kavuşur ve düşmanını kahreder. Deveden düşen kimseye fakirlik gelir. Devenin bir kimseye ayağıyla vurduğunu gören, hasta olur. Rüyada bir dişi deveye sahip olduğunu gören kimsenin sonu güzel olur, din ve dünyaca selamete erer. Bir takım erkek develere sahip olmak bazan çirkin emellere yorumlanır. Erkek deve kine ve bir zaman sonra olsa dahi intikam almaya ve gayet sabırlı birisine yorumlanır. Bazan da erkek deve acele yapılması istenen bir şeyin gecikmesine işarettir. Kocası olmayan bir kadın deveye bindiğini görse evlenir, kocası kaybolmuşsa tekrar ona döner. Evinde boğazlanmış olan devenin eti ayrılmış veya organları dağılmış ise bu deve ölenin mirası olur.


 Eğer deve şehrin meydanlığında yahut insanlardan bir cemaatın arasında olursa bu adam hamle yapıp öldüren veya ölen birisidir. Deve boğazlanmışsa mazlum birisidir. Sağ deveyi derisi yüzülmüş olarak gören, vazife yahut memuriyetinden azledilir. Yahut malı elinden alınır. Bir kimse rüyada devenin kendisini boğazladığını, bir yerini kırdığını yahut, yediğini görse, bu durum miktarınca, rüya sahibinin çekeceği elem ve ıstıraba yorumlanır. Dişi bir deveden süt sağdığını gören kimseye devlet tarafından mal isabet eder. Kan sağdığını gören haram mal isabet eder. Dişi bir deve veya başka bir şeyin kendi ayağını çiğnediğini gören kimseye, güçlük ve korku erişir. O kimse işçi ve memur ise, onun bir şeyi zimmetine almasına yorumlanır. Dişi devenin derisinden bir şeye sahip olduğunu gören kimsenin eline mal geçer.
Rüyada erkek deve görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur. Erkek devenin


kendisine zahmet verdiğini görmek, o zahmet miktarınca bir düşman tarafından

üzüntü ve kedere uğrayacağına delâlet eder.

Kişinin rüyada dişi deveye sahip olduğunu görmesi, saltanat ve kudrete delâlet eder.

Bazı kere de dişi deveye mâlik olmak, akıbetin güzelliğine, din ve dünyaca selâmete

alâmettir.

İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:

“- Rüyada deveye binip süratle yürüdüğünü gören, sefere çıkar."

Rüyada katar halinde deve görmek, kış mevsiminde yağmura delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada devenin yününü aldığını görmesi, ele geçecek mala delâlet eder.

Ancak bu mal devamlı olmaz.

Rüyada deveyi kendi bahçe veya duvarında görmek, hayır, bereket ve sevince

işarettir.

Nablusî (rh.a) demiştir ki:

“- Rüyada erkek deve görmek, mesken ve gemiye işarettir. Çünkü deve karada sefer yapar. Erkek deve, kine ve bir zaman sonra olsa dahi intikam almaya ve çok sabırlı


birisine alâmettir."

Kocası olmayan bir kadının rüyada deveye bindiğini görmesi, yakında kocaya

gideceğine işarettir. Eğer kocası olup da seferde ise, bu rüya, kocasının döneceğine

delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada erkek devenin et yediğini veya evleri dolaşarak meçhul bir şeyler

yediğini görmesi, halka gelecek bulaşıcı hastalıklara delâlet eder.

Danyal (a.s.) demiştir ki:

"- Rüyada kızgın ve öfkeli deve görmek, kadri yüce bir adama delâlet eder. Yine

birçok develere mâlik olduğunu görmek, eğer ehil ise valilik makamına işarettir. Ehil

biri değilse, bu defa çok hayra delâlet eder."

ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:

"- Rüyada deveye binmiş olduğu halde yolunu kaybedip hiç bilmediği yollara gittiğini

gören delâlete ve hayrete düşer. Bir dişi deve Bulduğunu gören kimse güzel bir

hanımla evlenir."

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:

"- Rüyada deveye bindiğini görmek, hacca gitmeğe; deveden inmek, sefer esnasında

hasta olup yola devam edememeğe, deveden düştüğünü görmek, tehlike ve hatalara

düşmeğe, iki devenin kavga ettiklerini görmek de iki devlet arasında vuku bulacak

harbe delâlet eder."

Bir kimsenin rüyada dişi devenin memesinden sütünün aktığını görmesi, o sene

bolluk ve bereket içinde geçecek günlere alâmettir.

Yine kişinin rüyada deveye bindiğini görmesi, büyük bir şerefe nailiyete işarettir.

Rüyada kendi üzerine bir devenin bindiğini görmek ise, üzüntü, keder ve sıkıntıya

delâlet eder.

Rüyada azgın bir deveyi tutarak kendi hükmü altına aldığını görmek, düşmana karşı

zafer bulmaya delâlet eder. Hasta bir adamın evinde deve olduğunu görmesi,

hastalıktan şifaya işarettir.

Rüyada develeri otlatmak, derecenin yükselmesine, deve sağmak çok mala ve rızka

delâlet eder.

Rüyada bir devenin kendisini boğazladığını veya azalarından birini kırdığını yahut

yediğini görmek, bu durum miktarınca rüya sahibinin çekeceği elem ve ıstıraba

işarettir.

Bir kimsenin dişi bir deveden süt sağdığını görmesi, sultan tarafından gelecek mala

delâlet eder. Kan sağdığını görmek ise, haram mal ile tâbir olunur.

Rüyada bir erkek deveyi boğazlayıp kurban ettiğini görmek, rahat, huzur, sevinç ve

sürür alâmettir. Ve o kişi düşmanını kahrederek zafer bulur.

Rüyada deveden düştüğünü görmek, fakirliğe, devenin bir kimseye ayağı ile

vurduğunu görmek, hastalığa delâlet eder.


8275
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz