13 12 2009

DÜŞMAN ,Rüyada düşman görmek

Rüyada düşman görmek, rüya sahibinin inatçı ve kendisine karşı olan kimseler üzerine kadrinin yüksek olduğunu, Allah (C.C.) tarafından onaylanmasından ve düşmanlarına galip gelmeye yorumlanır. Bir kimse rüyada birisinin kendisine düşmanlık yaptığını görse, o kimse ile dost olur. Bir kimseyi rüyada düşmanı kötü bir şeyle korkutsa, o kimse hayra erişir. Düşmanı kendisine bir hayır vaadetse, o kimseye düşmanından bir kötülük erişir. Düşmanına öğüt verdiğini gören kimseye düşmanı hainlik eder. Rüyada düşmanını esir ettiğini gören kimseye, şiddetli bir keder isabet eder.
Bir kimse rüyada düşmanı yanında rehin bırakıldığını görse "Herse kazancı mukabilinde bir rehindir." mealindeki ayet işaretince, o kimse bir takım günahlar kazanır ve bunlar için de rehin tutulur. 
 Kişinin rüyada düşman tarafından bir şey ile korkutulması, hayra ve
iyiliğe delâlet eder. Rüyada düşmanına öğüt verdiğini görmek, düşmanın hainliğine
ve hilekârlığına delâlet eder.Nablusî demiştir ki: Rüyada düşman görmek, rüya sahibinin inatçı ve kendisine
muhalif kimseler üzerine kadrinin yüksek olduğunu, Allahu Teâlâ tarafından teyit
edilmesine ve düşmanlarına galip gelmesine delâlet eder. Bir kimse rüyada birisinin
kendisine düşmanlık yaptığını görse, o kişi ile dost olur.
Rüyada düşman atlarının bir şehir veya kasaba etrafında koştuklarını görmek, oraya
yağacak yağmura veya gelecek sele delâlet eder. Rüyada düşmanın yüzünü tam
görmek, bir düşmanla barış yapmaya alâmettir. Yine düşman, zafere, yardıma ve
Cenâb-ı Hakkın teyidine delâlet eder.
Rüyada düşmanını esir ettiğini görmek, şiddetli üzüntü ve büyük kederdir.
Rüyada düşmandan kaçtığını görmek, bulunduğu ahlâkın kendisinden gitmesine
işarettir. Rüyada düşmanı muhasara ettiğini görmek, müşrikler üzerine galip gelmeye,
onları enseleyip helak etmeye delâlet eder. Bazı kere de kabızlık sebebiyle hastalığa
delâlet eder.

5940
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz