13 12 2009

EKMEK ,Rüyada ekmek görmek

Rüyada ekmeğin yorumu değişik şekilde yap ılır. Beyaz ekmek, kolaylıkla gelen ve hazmı kolay olan rızka ve bol geçime yorumlanır. Siyah ekmek, yaşay ış ve geçimde darlığa yorumlanır. Acı ekmek, güçlükle geçinmektir. Ekmek eğer bal ve şeker gibi tatlı olursa, piyasanın pahalılığına yorumlanır. Ekmeğin yorumca en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır. Ekmek, ilme dinin direği olduğundan islamiyete, bazen hayat ve hayatı idame ettiren mala yorumlanır. Bazı kere yufka ekmek, terbiye edici anaya yorumlanır. Pak ve temiz undan yapılmış halis ekmek, güzel ve hoş geçime, halis ilime, güzel veya yakışıklı eşe yorumlanır. İnsanlara yahut zayıflara ekmek dağıttığını gören kimse talebeyse, ilimden muhtaç olduğu şeye sahip olur. Bir kimse rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görse, o kimseye ümit etmediği yerden gelecek mal ve rızıktır. Ekmeği, bulutların yahut evin üzerinde görmek, ekmeğin pahalı olmasına yorumlanır. Diğer yiyeceklerin yorumu da böy ledir. Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnenir görülmesi çok refah veren bolluk ve ucuzluğa yorumlanır. Ekmek pişirdiğini gören kimse, daimi menfaat ümidiyle geçimi için çalışır.


 Tandırı soğutmamak için ekmeğin aceleden pişirildiğini gören kimsenin tandırdan çıkan ekmek miktarı eline mal geçer. Kendi yanında ayrı öğütülmüş undan yap ılmış yufka ekmek gören kimsenin güzel geçimine ve dininin orta halli olmasına yorumlanır. Ekmeğin arpadan olması veya kuru olması geçim darlığıdır. Kendisine rüyada verilen ekmekleri hemen yediğini gören kimsenin geçimi temiz olur. Ekmekten bir lokma aldığını gören kimse tamahkar olur. Bekar için yufka ekmek, zevcedir. Darı ve nohut ekmeği, darlığa ve piyasanın pahalılığına yorumlanır. Ekmeğin çöplüklerde görülmesi ucuzluk ve bolluktur. Geniş yufka ekmek, bol rızık ve uzun ömürdür. Ekmek, üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır. Küçük ekmek kısaömürveaz rızıktır. Yemesi adet olmayan kimse için arpa ekmeği, geçim sıkıntısına ve piyasanın pahalı olmasına yorumlanır. Çünkü arpa ekmeği, kıtlık ve pahalılık zamanında yenilmektedir. Sıcak ekmek, nifak ve şüpheli rızıktır. Çünkü kendisinde ateş vardır. Bozulmuş ve küflenmiş görülen ekmek, sahibine faydası olmayan ve zekatı verilmemiş maldır. Sıcak kül ekmeği, yiyen için geçim darlığıdır. Çünkü onu ancak aciz kalan adam pişirir. İnce ekmek yemek, bol rızıktır. Bazı yorumcular, ekmeğin inceliği ömrün kısalığı, bazıları da çok gibi görünen cüzi bir faydadır, dediler. Çörek az kazanç, yufka ekmek, çok kazançtır. Peksimet vücut sağlığıdır. Ekmeğin kanatlanıp uçtuğunun görülmesi, kıtlık ve pahalılıktır. Kızartılmış ekmek, bolluk, rızkın genişliği ve kolay kazançtır. Yufka ekmek, zevce, yahut maldır. Kuru ekmek rahat yaşayanlar için sıkıntı ve ihtiyaçtır. Yufka ekmek yolculuğa, bazen de, güç şeyleri kolaylaştırmaya yorumlanır. Yufka ekmeğin tazesi, izzet ve şeref, kurusu kötülüktür. Tel kadayıf ilim ve hidayete yorumlanır. Kokmuş ve çürümüş ekmek, dinde fesada ve islamdan dönmeye, eşin veya evladın malının bozukluğuna yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada yufka ekmeği görmesi, geçimin çok iyi ve genişliğine


delâlet eder. Ekmeği dürüp yediğini görmek, nimet ve rızka işarettir.

Rüyada bir ekmek bulduğunu görmek, büyüklüğe ve rızkın artmasına işarettir.

Rüyada fakirlere ekmek dağıttığını görmek, ucuzluk ve berekete, dinde sıdk ve

sağlamlığa delâlet eder.

Yine rüyada ekmek görmek, ilmin artmasına, güzel zevceye, tatlı ve hoş geçecek

günlere, mal ve rızkın bolluğuna işarettir.

Rüyada ekmeği yüksek bir yerde görmek, fiatının artacağına, tandırda ekmek

pişirdiğini görmek, makam ve kevkinin yüksekliğine; tandırdan ekmek çıkardığını

görmek, çıkan ekmekler adedince ele geçecek mala delâlet eder.

Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnendiğini görmek, bolluk ve ucuzluğa delâlet

eder. Beyaz ekmek görmek, hazmı kolay rızka ve geçim hususunda bolluğa işarettir.

Rüyada yufka ekmek görmek, sefere ve güç şeylerin kolaylaşmasına delâlet eder.

Tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ile tâbir olunur.

Rüyada görülen ekmek, bal ve şeker gibi tatlı ise, piyasanın pahalılığına işarettir.

Rüyada ekmeği fena bir şeyle yediğini görmek, mumlu bal yemeye işarettir.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Ekmeğin tâbirce en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır.

Ekmek, ilme, islâmiyete, bazan hayat ve hayatı idame eden mala delâlet eder. Bazı

kere de yufka ekmek, terbiye edici anaya işarettir.

Rüyada pâk ve temiz yapılmış undan halis ekmek görmek, güzel ve hoş geçime,

halis ilme, güzel ve beyaz hanıma işarettir. Rüyada insanlara ekmek dağıttığını

görmek, talebe için ilimden muhtaç olduğu şeye mâlik olmaya delâlet eder.

Vaiz bir kimsenin rüyada ekmek dağıttığını görmesi, nasihat ve öğütleri ile tâbir

olunur. Ancak, ekmek dağıttığı ve sadaka verdiği kişiler kendisinden üstün olur.

Rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görmek, kendisine hiç ümit etmediği

yerden ve başkasının elinden gelecek mala ve rızka delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada ekmeği bulutların yahut evin veya ağaçlardan birinin üzerinde

görmesi, ekmeğin pahalanmasına işarettir. Diğer yiyecek şeylerin tâbiri de bu

şekildedir.

Rüyada kendisine verilen ekmekleri hemen yiyip bitirdiğini görmek, ecelin yaklaşıp

ömrümün bitmesine alâmettir. Çünkü insan dünyadaki rızkını bitirmeden ölmez.
Rüyada ekmekten sadece bir lokma aldığını görmek, tamahkârlık ile tâbir olunur. Bir


devlet reisinin rüyada pâk ve güzel pişmiş halis ekmek görmesi, onun adalet ve

insafına işarettir.

Rüyada küçük ekmek görmek, kısa ömür ve az rızık ile tâbir edilir.

Kişinin rüyada alnına asılmış yufka ekmeği görmesi, ihtiyacı ve fakirliğidir. Bozulmuş

ve küflenmiş ekmek görmek, sahibine faydası olmayan ve zekâtı verilmeyen mala

delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada katıksız ekmek yediğini gören kimse yalnız olarak hasta olur,

tek ve garip olarak da vefat eder. Pişmemiş ekmek şiddetli hastalığa veya sıtmaya

işarettir.

Rüyada ekmeğin kanatlanıp uçtuğunu görmek, kıtlık ve pahalılık ile tâbir olunur. Hani

derler ya: "Ekmek arslanın ağzında". Bu sözden maksat, geçimin zorluğunu

anlatmaktadır.

Rüyada yufka ekmek görmek, bazı kere yolculuğa, bazı kere de, güç şeyleri

kolaylaştırmaya alâmettir. Tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ve kalb safasıdır.


21282
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz