13 12 2009

ELBİSE ,Rüyada elbise görmek

Rüyada görülen elbisenin yorumu; elbisenin kumaşı, rengi ve modeline göre farklılık gösterir. Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadın hakkında hayırlıdır. Eğer erkek, üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, o kimseye varlığından her zaman büyük haz ve onur duyacağı bir dost erişir. Yünden elbise giydiğini gören kimse, zahid olur. Yeşil renkli her elbisenin renginde fayda olduğundan dolayı yorumca hiçbir zararı yoktur. Bundan dolayı, bir kimse yeşil elbise giydiğini görse, sağ kimseler için din ve ibadete, ölüler için Allah yanında hallerinin güzel olmasına yorumlanır. Bazı yorumcular, yeşil elbise giydiğini gören kimse, mirasa kavuşur, derler. Beyaz elbise, giyen için hayırdır. Bir kimse adet edinmediği bir elbiseyi giydiğini görse, kötü gördüğü şeylerin bazısı kendisine isabet eder. Hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbise giydiğini gören, heybet ve saltanata kavuşur. Üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu gören kimse, çok mala sahip olur. Rüya sahibi, Allah'tan korksun ve malının zekatını versin. Kadının kırmızı elbise giydiğini görmesi, ferahlık ve sevincine yorumlanır. Kırmızı elbise, hastalar hakkında ölüme, fukara hakkında zarara yorumlanır. Kadınların kırmızı elbisesi ancak evli olmayan için hayırdır. Bir kimse bayram, düğün ve topluluk zamanlarında kırmızı elbise giydiğini görse, bunda bir zarar yoktur. Sarı elbiselerin hepsi, tabirde zayıflık ve hastalıktır. Kendi üzerinde iki renkli ve iki yüzlü elbise veya iki yüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna yorumlanır. Eğer bu elbise yıkanmış olursa fakirliğe ve borca, yeni ve kirli ise borca ve kazandığı günaha yorumlanır.

Bir kimse kendisine, "deniz koyunu" denilen hayvanın yününden yapılmış bir elbise görse hacca gider. Eğer o elbise kırmızı olursa, rüya sahibinin meydana çıkacak dünyalığına, elbise sarı olursa dert ve hastalıkla beraber yine dünyalığa y orumlanır. Üzerinde alaca elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara amir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına yorumlanır. Vasfedilen elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur. Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alametler hacca gitmeye veya arap memleketlerinden birine yolculuk yapmaya yorumlanır. Bir kimse elbisesinin altında ince bir elbise giydiğini görse eline, biriktireceği bir mal geçer ve içi dışından hayırlı olur. Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günah ve isyanını aşikar etmesine yorumlanır. Erkek için elbisenin kalını incesinden hayırlıdır. Kadının rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi izzet ve şerefine, kalın elbise de zahmet ve meşakkatına yorumlanır. Altın ve gümüş dokumalı elbise, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere erişmeye işarettir. Bir kimse kendisinin yumuşak, çok kıymetli elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra yorulur. Yıkandıktan sonra yeni elbise giymediğini gören kimse, mizacına uygun ve arzu ettiği neşe ve sevince kavuşamaz. Yırtık elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder. Elbisesinin yırtıldığını gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yaşantı ve sefası noksan olur. Çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise, zarar ziyana ve işsizliğe yorumlanır. Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yıkadığını görse, geçiminde meydana gelecek darlığa defeder. Bütün elbiselerinden soyulduğunu gören kimse memuriyetten uzaklaştırılır. Elbisesini yediğini gören kimse malından yer. Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helal mala kavuşur. Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır. Kirli elbiseleri yakmak da böyle yorumlanır.
Şunu hemen ifade edelim ki: Rüya esnasında görülen elbisenin tâbiri


kendisine mahsus maddelerde anlatıldığı veçhile, rengi ve cinslerinin değişmesiyle

değişir ve öyle bir mânâ alır.

Meselâ: Rüyada yün elbise giydiğini görmek, zâhidlik ile tâbir olunur. Bir kadının

rüyada üzerinde erkek elbibesi olduğunu görmesi, onun hakıknda din ve dünyaca

hayra delâlet eder.

Bir erkek, rüyada üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, artık o kişiye üzüntü,

keder, şiddetli korku, zillet ve miskinlik erişir. Yani bu rüya onun hakkında iyi değildir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada elbiseyi soğuk su ile yıkadığını görmek, dört

şekilde tâbir olunur:

a) Tevbe,

b) Afiyet,

c) Güçlükten kurtuluş,

d) Korkudan emin olmak..

Rüyada tertemiz elbiseyi tekrar yıkadığını görmek, din ve takvasında fazlalığa delâlet

eder.

Rüyada üzerinde kırmızı bir elbise olduğunu görmek, çok mala nâiliyete

işarettir.Kadınların kırmızı elbise görmesi, ferahlık ve sevince delâlet eder.
Rüyada elbisenin altına ince bir elbise giydiğini görmek, eline biriktireceği bir malın


geçmesine delâlet eder.

Rüyada rengi yeşil elbise her bakımdan hayır ve berekete işarettir. Bu sebeple

rüyada yeşil elbise giydiğini görmek, din ve ibadete alâmettir. Ölülerin yeşil elbise

giydiğini görmek, Allah nezdinde hallarinin güzel olmasına delâlet eder.

Yine yeşil elbise giymek, miras ile de tâbir olunur.

Rüyada hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbise giydiğini görmek, heybet ve

saltanata delâlet eder. Kırmızı elbise giydiğini gören de, içerisinde Allah'ın hakkı olan

çok mala erişir. (Allah'ın hakkı, zekât'tır. Yani zekâtı verilmemiş mala nail olur.)

Rüyada sarı renk elbise, her bakımdan hastalık ve zayıflık olarak tâbir edilir. Ancak

deniz koyunu yününden imal edilen elbise müstesnadır.

Rüyada yumuşak ve çok kıymetli elbise giydiğini görmek, zengin ve fakir için

tamamen hayıra delâlet eder.

Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada yeni elbise giyme, velayete ve uluvv-ü

makama, ziraat ehli için feyz ü berekete, kadın için sürür ve feraha delâlet eder.

Rüyada yırtılmış ve kesilmiş iki elbiseyi üst üste giymek, rüya sahibinin ölümüne

işarettir. Yine rüyada yırtık elbise giydiğini görene üzüntü ve keder isabet eder.

Bir kimsenin rüyada çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise giydiğini görmesi, zarar,

ziyan ve işsizlik ile tâbir olunur. Rüyada sırtındaki elbisesinin sırtından çıkarıldığını

görmek, bulunduğu vazifeden azledileceğine işarettir. Yine rüyada elbisesini yediğini

görmek, elbisenin nisbet edildiğini cihetle malından yemeye delâlet eder.

Rüyada çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyleri

satan ile meşrubat satan kimse için hayır ve menfaate delâlet eder.

Rüyada kendi elbisesini veya bir başkasının elbibesini yıkadığını görmek, geçimde

meydana gelecek darlığı defetmesine, gizli hal ve işlerinin aşikârelenmesine delâlet

eder. Rüyada sırf kadınlara benzemek için kadın elbisesi giydiğini görmek, sultan

tarafından erişecek üzüntü ve kedere delâlet eder. Veya ona bir şey musallat olur.

Gök renkli elbise görmek de, üzüntü ve kedere işarettir. Keten elbise giydiğini

görmek, güzel geçim ve helâl mala delâlet eder. Kirli elbise yıkamanın tâbiri de

böyledir.

Bir kimsenin rüyada yeni elbiseyi yediğini görmesi, helâl mala, kirli elbiseyi yediğini

görmesi de haram malı yemeye işarettir. Rüyada yıkandıktan sonra üzerine yeni

elbise giymediğini görmek, arzu ve muradına nail olamamaya delâlet eder. Kaftan

denilen elbiseyi görmek, yardıma mazhar olmaya delâlet eder.


5085
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz