13 12 2009

ERKEĞİN CİNSİYET UZVU ,Rüyada erkeğin tenasül uzvunu görmek

Rüyada görülen erkeğin tenasül uzvu, mal, evlat ve ömre yorumlanır.
 

Tenasül uzvunun ayıplanmayacak derecede uzadığını ve büyüdüğünü görmek, evlat ve malının çok olmasına yorumlanır. Rüyada tenasül uzvunun uyanık görülmesi, sevinç, gayret, çalışma ve ihtiyacı gidermeye yorumlanır. Tenasül uzvunun birtakım parçalarının olduğunu gören kimsenin nesli çok olur.
 

İki tane tenasül uzvu olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu olur. Başkasının tenasül uzvunu kendi elinde gören kimsenin eline mal geçer. Rüyada birisinin tenasül uzvunu ısırdığını gören kimse, o adamı çok sevmesine ve çok methetmesine yorumlanır.
 

Tenasül uzvunun kesildiğini gören kimsenin erkek nesli kesilir. Hayalarının kesilip tenasül uzvunun kaldığını gören kimsenin kızdan nesli kesilir.
 

Hamile olan bir kadının erkeklik organı olduğunu görmesi, erkek çocuk doğurmasına yorumlanır. Hamile olmayıp kendisinin bir çocuğu varsa o çocuk kavminin reisi olur. Hamile olmadığı halde bir çocuğu da yoksa o kadın ebediyyen çocuk doğurmaz.
 

Kadın için erkeklik tenasül uzvu, onun erkeklik taslamasına ve erkek gibi üste çıkmasına yorumlanır. Bazen de kadın için erkeklik organı ve sakal, onun işlerini gören ve idare eden kimse için fazlalık ve kuvvettir.
 

Bazı yorumcular, bir kadın kendisinin erkeklik organı veya sakalı olduğunu yahut erkek elbisesi giydiğini görse, o kadın kocasına zulmeder ve kocasının kendisine söylediği sözün aynısını kocasına söyler, dediler.
 

Rüyada tenasül uzvunu tutmak, ferahlık ve sevinçtir. Rüyada erkeğin tenasül uzvu, onun halk içindeki ismi, şerefi ve ziyadeliğidir.
 

Bir yerde halk içinde çıplak olduğunu veya tenasül uzvunun uyanmış olduğu ve kendisinin de utanmadığını yahut hayırlı veya şerli bir iş işlediğini görmek, devlet işinden bir işi şiddetler talep etmeye ve bu işi elde etmeye, şanının yüce olmasına ve temenni edilen şeye kavuşup düşmanlarına galip gelmeye yorumlanır.
 

Tenasül uzvunun deliği, ana baba ile yorumlanır. Çünkü orası meninin çıktığı yerdir. Evlat ile yorumlanır, çünkü doğmasına sebeb olur.
 

Tenasül uzvunun üzerinde menfaatına mani olmayan ikinci bir tenasül uzvunun bittiğini, ekin veya ağaç meydana geldiğini ve kendisine bir zarar ve eziyet vermediğini görmek, evlad, menfaat ve rızka yorumlanır. Anlatılan fazlalıklar kendisine zarar verirse, yaramazlığa ve hoş olmayan şeylere yorumlanır.
 

Rüyada tenasül uzvunun demirden yahut bakırdan ya da herhangi bir madenden olduğunu gören, zengin olur, bazen de o kimsenin nesli kesilir yahut rahatı gider.
 

Tenasül uzvunda yara görmek, söylenmesi çirkin olan bir sözün söylenmesine yorumlanır. Birisinin, kendi tenasül uzvunu tuttuğunu gören kimse, izzet ve ferahlığa kavuşur. Rüyada sünnet olduğunu görmek, dinindeki düzgünlüğüne yorumlanır. Çünkü sünnet olmak sünnettir.
 

Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen erkeğin tenasül
uzvu, mal, evlat ve ömre delâlet eder.
Tenasül uzvunun ayıplanmayacak derecede uzadığını ve büyüdüğünü görmek, evlat
ve malın çok olmasına alâmettir.
Bir kimsenin rüyada tenesül uzvunun birkaç parçaya ayrıldığını görmesi, neslinin çok
olacağına ve devamlılığına delâlet eder.
Yine rüyada cinsiyet aletinin üçe ayrıldığını gören kimsenin üç evladı olur. Bir
başkasının cinsiyet uzvunu kendi elinde görmek, her cihetten ele geçecek para ve
çok mala delâlet eder.
İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Bir devlet adamının rüyada tenasül uzvunun
büyüdüğünü görmesi, kudret, kuvvet ve itibarının artacağına delâlet eder. Bu rüya,
esnaf ve tüccar için de kazancın ve kârın artacağına işarettir.
Rüyada eliyle zekerini tutup çıkardığını tekrar yerine koyduğunu görmek, bir erkek
çocuğa delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, elinden çıkan bir malın tekrar ona
dönmesine işarettir.
Rüyada hamile bir kadının erkeklik uzvu görmesi, erkek çocuk doğurmasına
alâmettir. Rüyada tenasül uzvunun kesildiğini görmek, bundan sonra erkek çocuğu
olmayacağına delâlet eder.
Bir adamın rüyada tenasül uzvuna düğüm vurduğunu görmesi, geçimin güçleşmesine
ve sıkıntıya işarettir.
Rüyada sünnet olduğunu görmek, ondaki dinin güzelliğine ve sağlamlığına işarettir.

6795
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz