14 12 2009

ET ,Rüyada et görmek

Rüyada görülen et, eğer pişmiş ise, mala yorumlanır. Çiğ etin tümü, ağrı, hastalık ve ızdıraptır.
 

Rüyada bir insanın etini yediğini gören kimse, o insanı gıybet eder. Rüyada kendi vücudunun etini yediğini gören kimse, kendi kazancından ve elinin emeğiyle meydana getirdiği şeyden yer.
 

Rüyada kendi etini yediğini gören, zina yapar.
 

Yılan eti düşman tarafından bir maldır. Yırtıcı hayvanların eti, devlet tarafından maldır. Yırtıcı kuşların eti de böyledir. Domuz eti haram maldır. Pastırma görmek, ölüleri gıybet etmeye yorumlanır.
 

Erkek deve etini pişmiş olduğu halde yiyen kimse, bir adamın malını yer ve çokça hasta olur, sonra yine kurtulur. Bazı yorumcular, rüyada erkek deve eti yiyen kimse, devletten mal ve menfaat elde eder, dediler.
 

Sığır et zahmet, meşakkat ve az iş yapmaya işarettir. rüyada kendi evinde yüzülmüş, parçalanmış koç eti gören kimse, tanımadığı bir adamla buluşur ve ziyafet yapmak suretiyle görmediği ve tanımadığı bir kimseyi davet eder, veya yüzülmüş, ancak parçalanmamış koç eti görmek, aniden bir bela ve musibet bulmaya yorumlanır. Rüyada görülen yağlı koyun eti, mirasa konmaya yorulur.
 

Bir kimse rüyada çiğ et yediğini görse, bu rüya hayırdır. Rüyada çiğ et görüp, yememek iyi değildir. Bir kimse rüyada pişmiş et yediğini görse, o kimsenin malı artar. Eğer pişmiş eti ihtiyar bir adamla beraber yese, o kimsenin kadri ve şanı yücelir. Kebap edilmiş sığır eti, korkudan emin olmaktır. Eğer bir çocuk bekliyorsa, doğacak çocuk oğlandır. Bazı yorumcular kebap edilmiş sığır eti, rızka ve ucuzluğa yorumlanır, dediler.
 

Tavuk eti kadın tarafından menfaatlanmaya yorumlanır. Bazen et sinirli kimsenin halimleşmesine yorumlanır. Et hastalıktan şifa bulmaya üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine de yorulur.
 

Kuş eti yolculuk yapmak suretiyle fayda elde etmektir. Bazen de rüyada kuş eti yemek; Cennet'e ve kişiyi Cennet'e yaklaştıran salih amellere yorumlanır. Vahşi hayvan eti, helal olan rızıktır. Bazen onda bulunan bir sebepten dolayı meşakkat ve tehlikeye do yorumlanır. Balık eti, kolay kazanılan ve afiyetli bir rızıktır. Bazen balık eti, deniz veya devlet tarafından temin edilecek menfaattir.
 

İnsan eti, düşmana galip gelmektir.
 

Rüyada yenmesi helal olmayan kuş etini yediğini gören kimse, hilekar ve zalim bir kavmin malını yer. Ördek eti, salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaattir. Kebap edilmiş veya kızartılmış kuş y avruları, zahmet ve meşakkat içinde kazanılacak bir maldır.
 

Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer. Eğer o kimse hasta ise, kurtulur. Bir kimse kendi etinin noksan olduğunu görse, o kimsenin işleri durgunlaşır.

 

Rüyada pişmiş olarak et görmek, helal mala delâlet eder. Çünkü et ancak
pişirilerek yenir. Çiğ et görmek ise, ağrı, hastalık ve ızdıraplara alâmettir. Taze etin
görülmesi de ölüme ve gıybet etmeye işarettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki: Rüyada et görmek dört vech ile tâbir olunur:
a) Mal,
b) Miras,
c) Hüzün,
d) Musibet...
Tencere içinde pişmiş et görmek, rızık ve nimete delâlet eder. Rüyada kişinin kuş eti
görmesi, fazla yolculuk yapmaya ve fayda elde etmeye işarettir. Bazı kere de kuş eti
yediğini görmek: Cennete ve insanı cennete yaklaştıracak güzel ve salih amellere
delâlet eder.
Fakir bir adamın rüyada et ile pişmiş yemeği görmesi, zenginliğe delâlet eder. Etsiz
pişmiş yemeği görmek ise, ibadet ve ihtiyaca alâmettir.
Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada pişmiş et görmek ve yemek güzellikle hasıl olan
hayır ve menfaate, kebap edilmiş et görmek ve yemek, elem, hastalık ve ızdıraba ve
meşakkatle kazanılan mala delâlet eder. Rüyada insanın kendi etini yediğini görmesi,
ehil ve akrabası hakkında gıybete ve pişman olacağı bir işi işlemeğe alâmettir.
Denilmiştir ki: Tencerede pişmiş et rızık ve nimettir. Eti kebap olarak pişirdiğini
görmek, haram mala delâlet eder. Kebap halinde erkek koyun eti görmek, rüya
sahibinin hastalığına, kuzu ve oğlak eti görmek, evlâdının veya hizmetçisinin
hastalığına, dişi koyun eti görmek, zevce veya validesinin hastalığına alâmettir.
Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Ne olduğu belli olmayan bir parça et görmek,
musibete, taze et görmek ölüme, tuzlu et, musibetten sonra nimete; kıyılmış et
hüsran ve zarara delalet eder.
Rüyada pastırma görmek, ölüleri gıybet etmek ile tabir olunmuştur. Tavuk eti görmek
kadın tarafından menfaatlanmaya işarettir. Sığır eti görmek, zahmet, meşakkat ve az
iş yapmaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada ördek eti görmesi veya ondan yemesi, erkeklerden dindar ve
salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaate delâlet eder. Rüyada pişmiş bir
eti ihtiyar bir adamla yediğini görmek, rüya sahibinin sultanlar yanında kadri ve şanı
yüce olacağına delâlet eder. Kebap edilmiş sığır eti görmek, korkudan emin olmaya
işarettir. Bazı kere de bu rüya, rızka, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada öküz eti yediğini gören kişi hakim huzuruna götürülür.Rüyada insan eti görmek, düşmana galip gelmek ile tâbir olunur. Tanınmayan et ve
kan görmek, yine galip gelmeye ve fakat fitneye de delâlet eder.
Nablusî (rh.a) demiştir ki: Bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte veya
parça parça kesilip yere düştüğünü görse, bu rüya, o kişiye arız olacak şiddetli bir
azaba yahut tutulacağı bir hastalığa işarettir. Bazı kere bu rüyayı görenin (eğer varsa)
gemisi açılır, ya da yorgan veya yastığı kesilir...

16514
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz