15 12 2009

FARE ,Rüyada fare görmek

Rüyada fare görmek, fesadçı bir kimseye yorumlanır. Çok fare, rızka yorumlanır. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören, kimsenin rızkı çok olur. Çünkü fareler rızık olan yerde oynaşır. Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir. Beyaz ve siyah fareler, gündüz ve geceye yorumlanır. Bir kimsenin gündüz uykusunda fareyi sabahtan akşama kadar durmadan gezinirken görmesi, ömrünün uzunluğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza yorumlanır. Bundan dolayı rüya sahibinin dikkatli ve tedbirli olması gerekir. Bir kimsenin rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına yorumlanır. Rüyasında fare öldürdüğünü gören kimse, kötü bir kimseye galip gelir. Rüyada küçük fare görmek, gizli çalışan ve küçük zararlar veren bir kimseye yorulur.
Rüyada birçok fare görmek, rızka delâlet eder. Evinde farelerin oynaştığını

görmek, rızkın çokluğuna ve devamlılığına işarettir. Çünkü fareler rızık olan yerde

oynaşır.

Bazı kere de fare görmek, fitneci bir kadına işarettir. Veya bağırıp feryad eden yahudi

ve melun bir kadına, yahut bir hırsıza delâlet eder. Zira fareler de yediklerini hep

çalarak yerler.

Bir kimsenin rüyada fareyi yerinden çıkardığını görmesi, o yerde nimet ve bereketin

az olacağına delâlet eder. Rüyada bir fareye sahip olduğunu görmek, hizmetçi ile

tâbir olunur.

Farenin beyazı gündüze, siyahı geceye delâlet eder.

Rüyada farenin bir yeri deldiğini görmek, ev soyan hırsızlara delâlet eder. Yine

rüyada farenin kendi elbisesini kestiğini görmek, rüya sahibinin geçmiş ömrünü haber

vermesine işarettir.

Gündüz uykusunda ve gündüz görülen rüyada fareyi sabahtan akşama kadar

durmadan gezinir bir halde görmek, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna alâmettir.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Tâbir cihetinden farenin dişisi ile erkeği arasında fark

yoktur. Bir kimse kendisinin fare avladığını ve ona mâlik olduğunu görse, içi bozuk bir

kadına delâlet eder. Zira fare kötü ve fitneci bir kadındır.

Rüyada evinde nice nice farelerin olduğunu görmek, o kimsenin evine kendilerinde

hayır ve bereket olmayan kadınların girmesine işarettir. Yine bir kişinin kendi

elbisesinde veya yatağında bir fare görmesi, işlerine karışan hayırsız bir kadına

delâlet eder.

Rüyada bir fare öldürdüğünü görmek, kötü ve huysuz bir kadına galip gelmeye

işarettir. Bir adamın rüyada farelere ok veya taş attığını görmesi, kötü bir kadının

gıybetini yapmaya işarettir veya onunla kötü bir şey hakkında muhabbete delâlet

eder. Rüyada bir fareyi avladığını görmek de, yine bir kadına hile ederek onu

avlamaya işarettir.


8186
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz