19 12 2009

HAPİSLİK ,Rüyada hapis olmak

Rüyada hapis olmak, zillet, üzüntü ve kederdir. Hapishane olarak kullanılmayan başka bir odada ayakları bağlı ve odanın kapısı da üzerine kapanmış olarak gören kimseye bir hayır isabet eder. Eğer o yerde kendisine azap edildiğini görse, hayır ve akibeti daha iyidir. Rüyada hapislik, yani zindana düştüğünü görmek, zillet, üzüntü ve keder ile tâbir olunur. Bir kadının rüyada, sultanın kendisini hapsettiğini görmesi, eğer bekâr ise, büyük ve şanlı bir adamla evlenmeye delâlet eder. Rüyada hapis olduğunu ve zindana düştüğünü görmek, devlet reisinin huzuruna çıkmaya ve ona dinî hususta söz söylemeye delâlet eder. Zira Hazret-i Yusuf hapiste olduğu halde Mısır melikine öğüt vererek onları kıtlık için hazırlamıştı. Rüyada zindan olarak kullanılmayan başka bir odada ayaklan bağlı ve odanın kapısı da üzerine kapanmış olarak görmek, rüya sahibine bir hayır isabet edeceğine işarettir. Yine o yerde kendisine azap edildiğini görmek, hayır ve akıbet cihetiyle daha da iyidir.


2024
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz