20 12 2009

HASTALIK ,Rüyada kendisini hasta olmuş görmek

Rüyada hissedilen hastalık nifaktır. Bir kimse rüyada kendisinin hasta olduğunu görse, o sene içinde o kimsenin vücudu sıhhatli ve dini noksan olur. Bir hasta rüyada kendisinin yağ içinde yuvarlandığını veya bir domuza, deveye veya öküze bindiğini görse, o hastanın öleceğinden korkulur. Ateşli hastalıklar üzüntüye, gücünün yetmeyeceği nafakaya, muhtelif hastalıklara, azaba ve farzlarda tembellik etmeye yorumlanır. Bazı yorumcular, rüyada hasta olduğunu gören kimse, düşmanını kahreder. Güzel bir şekilde yaşar ve büyük bir mala erişir, ömrü uzun olur ve sevince kavuşur, dediler. Bir kimse rüyada tanıdığı bir kimsenin hasta olduğunu görse, o kimse hastalanır. Tanımadığı bir kimsenin hasta olduğunu görse, rüyayı gören hastalanır. Bazı yorumcular, hasta olduğunu gören kimse, sıhhat bulur, derler. Başka birisiyle düşmanlığı olan bir kimse kendisinin hasta olduğunu görse, düşmanı kendisine galip gelir. Rüyada babasının hasta olduğunu gören kimsenin, başı ağarır. Çünkü baş, baba mevkiindedir. Bazı yorumcular, rüyada hastalığının uzadığını ve günahlardan temizlenmiş bir hasta olduğunu gören kimse, ölür ve güzel bir halle Allah (C.C.)'a kavuşur, dediler. Bazı yorumcular, hastalık o hastalığın derecesine göre rüya sahibine isabet edecek üzüntü ve kederdir, dediler. Alimlerin hastalığı dince zayıflıktır. Küçük çocuğun hastalığı üzüntüye ve ebeveyni için de keder ve sıkıntıya yorumlanır. Ölmesi arzu edilen kimsenin hastalığı üzüntü ve kederden kurtulmaktır. Birisine rüyada bir adamın hastalığından şikayet edilmesi, o kimseye o adam tarafından yönelecek üzüntü ve sıkıntıya yorumlanır. Ancak şikayet edecek adam eğer o kimsenin uyanıkken düşmanı ise, bu halde o kimsede ferahlık, rahatlık ve sevinç meydana gelir. Sıkıntı içerisinde olan bir kimse rüyasında hasta olduğunu görürse, sıkıntıdan kurtulur. Rüyada kendisini hasta olmuş görmek, "Kalblerinde bir maraz vardır onların." (Bakara, 10) mealindeki âyet-i kerime gereğince fitne ve nifaka delâlet eder. Savaş meydanındaki bir cengaverin rüyada kendisini hasta olmuş görmesi, yaralanacağına işarettir. Hasta çocuğun şifa bulduğunu görmek, o çocuğun ölümüne delâlet eder. Kişinin rüyada zevcesini hasta olarak görmesi, zevcenin vücudunun sıhhatine ve dininin noksanlığına delâlet eder. Hasta kimsenin rüyada kendisini yağ içinde yuvarlanır görmesi veya deveye, yahut öküze binmesi, ecelin yakın olduğuna alâmettir. Rüyada bir şehir halkının tamamının hasta olduğunu ve çalışacak kimse bulunmadığını görmek, o şehrin düşman tarafından istilâ edileceğine işarettir. Bazıları demişlerdir ki: Rüyada hasta olduğunu gören kimse, düşmanını kahreder. Ömrü uzun, hayatı güzel, malı çok olur. Üzüntü, sıkıntı içindeki adamın rüyada hasta olduğunu görmesi, üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. Rüyada tanıdığı bir adamın hasta olduğunu görmek, o zatın hasta olacağına işarettir. Bir kimse rüyada iki oğlunun da hasta olduğunu görse, bu rüya, iki gözünün ağaracağına işarettir. Çünkü erkek evlat, insanın iki gözü gibidir. Rüyada halkta görülen veba gibi salgın hastalıklar, kıtlık, pahalılık ve geçimlerin durgunluğuna, günah ve nifaka delâlet eder. Bazı kere de doktor ve kefen satıcıların faydalanmalarına alâmettir. Rüyada babasının hasta olduğunu görenin, başı ağrır. Zira baş, baba mevkiindedir. Rüyada devlet başkanının hasta olduğunu görmek, dinin noksanlığına ve bozukluğuna delâlet eder. Zayıf ve mecelsiz bir kimsenin rüyada şişman olduğunu görmesi bedeninin kuvvet bulacağına delâlet eder. Kişinin rüyada kendisini hasta görmesi, batıl ve bozuk şeylerle çok uğraştığına delâlet eder.


32137
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz