03 01 2010

İLAHİ SÖYLEMEK ,Rüyada ilâhi söylediğini görmek

Rüyada bir camide veya bir mevlit toplantısında kendinizi ilahi söylerken görmeniz, yakında bol nimete kavuşacağınıza ve Allah Teâlâ (C.C.) Hazretlerinin dua kapısının size her zaman açık olduğuna işarettir. Rüyada ilâhi söylediğini veya bir başkasından ilâhi dinlediğini görmek, af ve mağfirete vesile olacak amellere delâlet eder. İçinde: Sübhanallah, Lâ ilahe illallah" gibi tesbihlerin bulnuduğu ilâhiyi okuduğunu görmek, af ve mağfirete, makamın yüksekliğine ve helâl rızka delâlet eder.

4535
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz