03 02 2010

KABAK ,Rüyada kabak görmek

Rüyada kabak görmek, itibarlı, şanlı insanlara yakın, iyi idareci alim veya doktor olan bir kimseye işarettir. Rüyada kabak görmek, hasta için şifadır. Bunun için kabak, rüyada görülen pişmişşeylerin en iyisidir. Rüyada pişmiş kabak yediğini gören kimse, dininden, nefsinden, sevgilisinden veya çocuğundan kaybettiği bir şey yine kendisine döner. Rüyada kabağı pişmeden yediğini gören kimseye, korku erişir veya bir insanla münakaşa eder. Rüyada kabak tarlasından kabak topladığını gören kimse, hastalığından kurtulur. Rüyada pişmiş kabak yediğini gören kimse, yediği miktarca bir ilmi öğrenir veya dağınık olan şeyleri bir araya getirir. Bazen de rüyada kabak yemek, zihin ve zekanın iyiliğine yorumlanır. Bir kimse rüyada çiğ kabak yediğini görse çekişmeye ve şerre yorulur. Hasta bir kimsenin rüyada kabak görmesi, şifa bulmaya ve afiyete ermeye delâlet eder. Rüyada kabak görmek, şanlı, yüce, itibarlı, insanlara yakın, iyi idareci, âlim veya doktor olan bir kimse ile tâbir edilir. Bir kimsenin rüyada kabak tarlasından kabak topladığını görmesi, Yunus (a.s.)'ın kıssasına binaen selâmete ermeye ve hastalıktan şifaya delâlet eder. Rüyada pişmiş kabak yediğini görmek, yediği miktarınca bir ilmi öğrenmeye veya dağınık olan şeyleri bir araya getirmeye delâlet eder. Bazı kere kabak görmek keder, sıkıntı, dar geçim veya hastalığa yahut hapse delâlet eder. Bazan da rüyada kabak yemek, zihin ve zekânın iyiliğine ve insanın keskin aklına delâlet eder. Rüyada kabaktan yapılan kaplar görmek, hafif ruhlu, faydalı, güzel ve yüce, şerefli kadınlara alâmettir. Rüyada pişmemiş çiğ kabak yediğini görmek, münakaşa ve şerre işarettir. Kab içerisinde olan pişmiş kabağı yediğini görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur. Eğer yediği pişmiş kabak, kab içinde değilse, o takdirde rızka ve kaybettiği şeyi bulmaya delâlet eder. Kabak ağacı, malı olmayan bir fakire de işarettir. Kabak ağacının gölgesinde oturduğunu görmek, halk ile iyi geçinmeye delâlet eder.

3034
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz