06 02 2010

KALEM ,Rüyada kalem görmek

Rüyada kalem görmek, ilim, iyilikle emir, kötülükten kaçınmaya ve çocuğa yorumlanır. Sanatkar olan her insan rüyada sanatı ile ilgili takımlarını topladığını görse, o kimse o sanatta söz sahibi olur. Sanatı ile ilgili aletlerden yalnız birisini temin edebildiğini gören kimse, o sanatla fakirlik ve ihtiyaçtan kurtulur. Katip olan birisi, üzerinde bir kaftan ve elinde bir kalem veya sayfa olduğunu görse, fakirlikten kurtulur. Bazı yorumcular, kalem, yazı yazan bir çocuktur, dediler. Bir kaleme sahip olduğunu gören kimse, bir ilme erişir. Kalem şehir ve ülkedir. Bir kimse rüyada elinde ve yanında kalem olduğunu görse, o kimsenin kendisiyle bir araya gelecek erkek kardeşine ve eğer anası hamile ise, erkek bir çocuk doğurmasına işarettir. Mürekkeple beraber görülen kalem hanımı hamile bulunan kimse için erkek bir çocuğa yorumlanır. Kalemini mürekkep içerisine soktuğunu gören kimse, çirkin bir iş işler. Kalem, alim, hakim, dil ve kılıç gibi insanın kendisiyle şeref ve şan kazandığı ve hükümlerini icra eden kimseye ve icra edilen şeye yorumlanır. Rüyada kudret kalemini görmek, güzel bir şekilde görürse, o kimsenin yaptığı yeminde doğru olduğuna; eğer iyi bir şekilde görmezse, o kimsenin yaptığı yeminde yalancı olduğuna yorumlanır. Bazen kudret kalemini görme, ilme, hafıza ve büyük bir sanata, bazen de uzun ömür ve rızka işarettir. Bir kimsenin rüyada kalem görmesi, ilim, iyilikle emir, kötülükten sakındırmak ve çocuğa alâmettir. Rüyada elinde bir kalem olduğunu görmek, evlat, memuriyet ve sevinmeğe delâlet eder. Rüyada kalemin kırıldığını veya zayi olduğunu, yahut çalındığını görmek, zarar ve ziyan ile tâbir olunur. Nablusî demiştir ki: “- Kalem, sultan, âlim, hâkim, dil ve kılıç gibi insanın kendisiyle şeref ve şan kazandığı ve hükümlerini icra eden kimseye ve icra edilen şeylere delâlet eder." Rüyada içi mürekkep dolu bir kalem görmek, hamile olan kadın için erkek çocuğa delâlet eder. Yine kalem görmek: "Hokka kalemle ve (erbab-ı kalemin) yazmakta oldukları şeylere andolsun." (Kalem, 1) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince yemine delâlet eder. Bazı kere de kalem rüyası, cömertlik ve iyilik ile tâbir olunur. Kalem, insan ve insanın sır sahibine de delâlet eder. Bazan da kalem, düşmana zafer bulmaya, güzel bir isme, halk arasında hayırla anılmaya delâlet eder. Rüyada kudret kalemini güzel bir şekilde görmek, ilme, hıfza, büyük bir sanata, uzun ömre ve rızka delâlet eder.

3938
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz