11 02 2010

KAPI ,Rüyada kapı görmek

Rüyada Kabe'nin kapısını görmek, müjdeye, hacca gitmeye, üzüntü ve
kederden kurtulmaya delâlet eder.
Rüyada görülen kapı, o evin işlerini yürüten kimseye delâlet eder. Bu sebeple rüyada
ev kapısında bir fenalığın veya noksanlığın meydana geldiğini görmek, ev sahibinin
iyilik ve fenalığına işarettir. Kapının iyi oluşu, onun iyiliğine, kötü oluşu da kötü haline
delâlet eder.
Rüyada açık kapı görmek, rızık ile tâbir olunur.
Yine evlerin kapılarını görmek, kadınlara da delâlet eder. Kilitli kapılar bekâr kızlara,
açık kapılar dul kadınlara alâmettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada kapı görmek, üç veçhe ile tâbir olunur:
a) Hane sahibi,
b) İkinci zevce,
c) Hizmetkâr...
Rüyada bir kapıyı kapayıp diğer bir kapıyı açtığını görmek, yeni bir zevce almaya
işarettir. Bekâr bir adamın kapısına bir eşik yaptığını görmesi, evlenmek ile tâbir
olunur.
Bir kimsenin rüyada evinin kapısını yere düşmüş görmesi, hasta ise şifa bulmaya,
müjde ve selâmete delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada evinde lüzumundan fazla kapılar açıldığını
görmek, hanenin harap ve işlerinin bozulmasına delâlet eder.
Rüyada ev kapısının kapatılmış olarak görülmesi, o ev halkı hakkında büyük bir
musibete işarettir.
Kapının ortasında küçük bir kapının daha olduğunu görmek, iyiye alâmet değildir.
Rüyada dar bir kapıdan genişliğe çıktığını görmek, geçim sıkıntısından kurtulmaya,
üzüntü ve kederden beri olmaya-delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bilinmeyen bir kapıdan içeri girdiğini görmesi, düşman üzerine
galip olmaya işarettir.
Bazan meçhul ve bilinmeyen kapıları görmek, ilme, rızk ve kazanca, yolculuğa, rüya
sahibi için hayır ve şer kapılarının açılmasına delâlet eder.
Rüyada kapıdan çıktığında genişlik, yeşillik ve güzel kokulara, güzel çiçeklere tesadüf
ettiğini görmek, rüya sahibinin ahiretinin güzel olmasına alâmettir. Karanlık, pis,
hayvan leşi ve ateşle karşılaştığı takdirde, bu rüya, ahirette halinin iyi olmadığına ve
azaba uğrayacağına delâlet eder.
Rüyada kapının açılmış halini görmek, işlerin kolaylığına; insanın yüzüne kapandığını
görmek; sıkıntı ve geçim darlığı delâlet eder.
Yine rüyada kapının göğe açılması, duaların kabul olunmasına ve günahlardan
kaçınmaya delâlet eder. Bazı kere de birçok kapıların göğe açıldığını görmek, uzun
azab ve sıkıntılara delâlet eder.
Eğer o günlerde yağmur yağmıyor ve kuraklık hüküm sürüyorsa, bu rüya, yağmurun
yağmasına, kuraklıktan kurtulan yerlerin yeniden hayat bulup yeşermesine delâlet
eder.
Bir kimsenin rüyada evinin kapısının yeni olduğunu veya bir ustanın onu düzelttiğini
görmesi, sıhhat ve afiyetle müjdelenmeye işarettir.
Kirmanı demiştir ki: Rüyada evin bütün kapıları tâbir cihetiyle bir mânâya ise de
sokak kapısı tâbirde daha ziyadeye delâlet eder. Rüyada bir yeni kapı yaptığını veya
kilitlediğini görmek, bir kadının izdivacına talip olmaya ve onunla evlenmeye delâlet
eder.
Rüyada kapının halkasını görmek, elçi ve haberciye işarettir. Kapısında iki halka
olduğunu görmek, iki kimseye borçlanmaya delâlet eder. Kapının halkasının
kırıldığını görmek, bid'at ehli olmaya işarettir. Rüyada kapının yandığını görmek, evli
için zevcenin ölümüne delâlet eder.
Rüyada şehir ve kale kapıları görmek, o beldenin hükümdarına delâlet eder.
Rüyada kap ı, o evin işlerini yürütene yorumlanır. Bundan dolay ı ev kap ısında meydana gelen fenalık ev sahibine aittir. Açık kapılar rızık kapılarıdır.
 

Evlerin kap ıları kadınlara aittir. Kilitli kap ılar bekar kızlara, açık kapılar ise dul kadınlara yorumlanır.
 

Demir bir kapıyı kilitlediğini görmek, evin sağlamlığı ve kapının faydası nisbetinde bekar bir kızla evlenmeye yorumlanır.
 

Evin kap ısının değiştiğini görmek, ev sahibinin halinin değişmesiyle tabir edilir.
 

Evin kapısının düştüğünü yahut dışarı çıkarıldığını veya yanmış ya da kırılmış olarak görmek, evin idarecisi için bir musibettir.
 

Ev kapısının kapatılmış olarak görülmesi, ev halkı hakkında büyük bir musibete yorumlanır.
 

Evinin kapısının büyüyüp genişlediğini ve kuvvetli olduğunu görmek, o evin idarecisinin halinin güzel olmasına yorumlanır.
 

Evinin kapısını arayıp bulamadığını gören, dünya işlerinde hayrete düşer.
 

Bir kimse rüyada bilinen veya bilinmeyen yerlerden kapıların açıldığını görse, o kimse için dünya kapıları açılır ve talihi doğar. Kap ılar haddinden fazla açılmış ise, o evin harap olmasıdır.
 

Eğer kapıların yola açılmış olduğu görülürse, o kimsenin nail olduğu dünyalıktan ister hakkı olsun ister olmasın garipler ve umum insanlar için hisse çıkarılır. Kap ı evin içine açılıyorsa, nail olacağı dünyalık başkaları için olmayıp sadece ev halkı içindir.
 

Dar bir kapıdan genişliğe çıktığını gören kimse, geçim sıkıntısından kurtulup, gam ve korkulardan emin olur.
 

Evinin iki kap ısı olduğunu görenin hanımı, fesad çıkarıcı bir kadındır.
 

Bilinmeyen bir kapıdan içeri girmek, düşmana galip ve muzaffer olmaktır.
 

Bazen meçhul kap ılar ilme, rızk ve kazanca, yolculuğa, rüyayı görenin hayır ve şer kap ılarının açılmasına işarettir. Kap ılardan çıkmak, ayrılıktır. Çıktığı kap ı güzelse, hayır ile ayrılığa, çıktığı kap ı yıkılmış veya dar ise, şerden çıkıp nefsi için kurtuluşu istemesine yorumlanır.
 

Kapıdan çıktığında genişlik, yeşillik ve güzel kokulara tesadüf etmek, ahiretinin güzel olmasına işarettir.
 

Rüyada kapının açılması işlerin kolaylığına; kapanması, sıkıntı ve geçim darlığına işarettir.
 

Kapının göğe açılması, duanın kabul olması ve günah işlemekten kaçınmay a; birçok kapıların göğe açılması ise uzun azab ve intikama ve sıkıntılara işarettir.
 

Evinin kap ısının yeni olduğunu veya marangozun onu düzelttiğini gören, sıhhat ve afiyetle müjdelenir.
 

Kapısını kapatmak istediğini, fakat kapatamadığını gören kimse hanımı tarafından meydana gelecek bir güçlükle karşılaşır.
 

Bir kimse kapısını çıkarılmış ve onun üzerine başka bir kap ı konulmuş olarak görse evini satar.
 

Bir eve girip kapısını kırdığını görse, o kimse günahtan kendisini korur.
 

İki halkasıyla beraber kapı, borcu için kendini arayan iki alacaklıya yorumlanır.
 
 

10948
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz