11 02 2010

KAR ,Rüyada kar görmek

Rüyada kar görmek, rızıklara, menfaatli şeylere ve hastalıklardan iyileşmeye yorumlanır. Bazen kar ile ateşi bir yerde görmek, ülfet ve muhabbet anlamına gelir. Zira ateş karı eritmemiş ve kar da ateşi söndürmemiştir.
 

Karın mevsiminde görülmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, düşmanını kahredip ona galip gelmeye işarettir. Karın mevsimsiz görülmesi, soğuk algınlığı ve hastalıklara, bazen de yolculuğun ertelenmesine, yolcu ve kiracıların kazanç ve menfaatlerinin mümkün olmamasına yorumlanır.
 

Kar az olup yağdığı yerin halkına menfaat getirirse, ucuzluk ve bolluğa yorulur.
 

Üzerine kar yağdığını gören uzak yere yolculuk yapar. Bazen de bu rüyadan zarar meydana gelir.
 

Karın üzerinde uyuduğunu gören hapsedilir.
 

Bir yere mevsiminde az yağan kar, o yer halkı için rızkın genişliğine, ucuzluk ve bolluğa yorumlanır. Bir kimseye kış veya yaz gününde kar soğuğunun isabet etmesi fakirliktir.
 

Yağan karın halka zarar vermemesi ve çabuk erimesi, geçecek sıkıntı, üzüntü ve kaygı olarak yorumlanır.
 

Ekilmiş ve kuru bir yer üzerine yağan kar, yağmur, hükmündedir ve o yer halkına gelecek rahmet, bereket, ucuzluk ve bolluğa işarettir.
 

Kar yağdığını fakat kendisini şemsiye vs. gibi şeylerle koruyup kardan etkilenmediğini gören kimse, işlerinde temkinli olur ve kendisini koruması ile korkusuz olarak yaşamasına yorumlanır.
 

Ekin ekilip ziraat yapılan ve yağması faydalı bir zamanda karın yağıp o araziyi kapladığını görmek, arazinin karla kaplandığı gibi, nebatat, hububat ile de kaplanmasına, çok ucuzluk ve bolluğun olmasına işarettir.
 
Karın mevsiminde görülmesi, rüya sahibi için üzüntü ve kederin gitmesine,
düşmanını kahredip ona galip gelmesine delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada kar görmek, altı şekilde tâbir olunur:
a) Geniş rızık,
b) Hayat,
c) Çok ve fazla mal,
d) Ucuzluk,
e) Asker,
f) (Yaz mevsiminde görüldüğünde) hastalık...
Kişinin rüyada kar görmesi, rızıklara ve menfaatli şeylere ve grip gibi hastalıklardan
iyileşmeye delâlet eder.
Rüyada kar'ın çok yağdığını ve çok fazla olduğunu görmek, devlet reisinin maiyetine
zulmetmesine, onlara kötü söz söylemesine delâlet eder.
Az kar yağdığını görmek, ucuzluk ve bolluğa işarettir. Rüyada üzerine kar yağdığını
görmek, uzun bir yolculuğa delâlet eder.
Rüyada kar'ın üzerinde uyuduğunu görmek, hapsedilmeye işarettir.
Bir şehre, bir mahale mevsiminde az yağan kar, o yer halkı için rızkın genişliğine,
ucuzluk ve bolluğa delâlet eder. Rüyada kış veya yaz gününde kar soğuğunun
kendisine isabet ettiğini görmek, fakirlik ile tâbir olunur. Çünkü fakirlik de soğuk gibi
insanı ızdıraba sürükler.
Cabirü'l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bahar mevsiminde kar yağdığını görmek
mağlubiyete delâlet eder.
Rüyada ekilmiş ve kuru yer üzerine kar yağdığını görmek, yağmur hükmündedir ve o
yer halkına gelecek, rahmet, bereket, nimet, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.
Rüyada çok kar yağdığını görmek, çiçek, kızamık, veba, taun, verem gibi salgın
hastalıklara işarettir. Bazı kere de harbe, hayvanlara gelecek hastalığa delâlet eder.
Rüyada yaz gününde yüküyle kar satın aldığını görmek, rahata kavuşturacak mala,
güzel söze veya dua sebebiyle üzüntü ve kederden halâs olmaya delâlet eder.
Yerin kardan faydalanmayacağı bir zamanda rüyada kar yağdığını görmek, sultanın
adaletsizliğine ve vergi toplayan memurların çalışmasına işarettir.
Nablusî demiştir ki: Rüyada mevsimli veya mevsimsiz kar'ın yağıp bütün binaları,
ağaçlar ve dağları kapladığını görmek, o yerin halkı ve malları üzerine gelecek zulme
ve âfete delâlet eder.
Yine kar'ı rüyada, mahallinin gayrinde ev, hücre, oda v.s. gibi yerlerin içerisinde
görmek, azaba, belâya ve hastalıklara alâmettir. Bazı kere de bu rüya, acizliğe,
yolculuk ve maaş talebinden gaflete delâlet eder.
Rüyada kar yağdığını ve fakat kendisini şemsiye ile koruyup kardan müteessir
olmadığını görmek, işlerde itiyad ve temkinli olmaya ve korkusuz olarak yaşamaya
delâlet eder.

41900
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz