11 02 2010

KARA SİNEK, Rüyada kara sinek görmek

Rüyada kara sinek görmek, zayıf, miskin ve alçak bir adama
işarettir. Kara sineğin büyüğünü görmek, halka zarar veren ve malı ifsad eden bir
düşmana alâmettir.
Rüyada kara sineği yediğini görmek, helâl olmayan bir malı yemekle tâbir olunur.
Rüyada kulağına bir kara sinek yahut sivri sineğin girdiğini görmek, hayır ve berekete
nailiyete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kara sinek öldürdüğünü görmesi, rahata veya vücut sağlığına
delâlet eder.
Rüyada bir malı üzerine kara sinek konduğunu görmek, o malın hırsızlar tarafından
çalınacağına işarettir. Çünkü sinek de bir hırsız gibi konduğu yerden bir şeyler aşırır.
Kara sinek rüyası şöyle de tâbir olunur:
a) Şiddetli düşman,
b) Zayıf asker,
c) Hasta için ilaç,
d) Temiz ve güzel rızık...
Bazı kere de rüyada kara sinek görmek, kötü amele ve insanlar tarafından kötü
görülüp zemmedilmeyi icab ettiren bir işte bulunmaya alâmettir.
Rüyada kara sineğin karnına girdiğini görmek, akılsız bir kavim veya kimse ile
arkadaş olmaya delâlet eder.
Rüyada görülen kara sinek, çok söven, zayıf miskin ve alçak bir kimseye yorumlanır.
 

Rüyada bir kimseye bir kara sinekten bir fayda dokunsa, o kimseye misken ve alçak insanlar tarafından bir fayda erişir. Kara sineği yediğini gören kimse kötü bir rızka kavuşur. Kara sineğin karnında olan şey, alçak bir kimseden maldır.
 

Kara sineğin karnına girdiğini gören kimse, akılsız bir kavimle oturur kalkar, arkadaşlık yapar ve onlardan devamlı olmayan haram mala erişir.
 

Kara sineğin büyüğü, halka zarar veren ve malı ifsad eden bir düşmandır.
 

Malına kara sineğin düştüğünü gören, hırsızların onu çalmasından korksun.
 

Kulağına bir kara sinek veya sivri sineğin girdiğini gören kimse hayra ve berekete kavuşur.
 

Kara sinek öldürdüğünü gören kimse, rahata ve vücud sağlığına kavuşur.
 

Misafir olan kimsenin başında kara sineğin konması, malinin gitmesine yorulur.
 

Kara sineği malından bir şey üzerine konduğunu görse, o kimsenin malının çalınmasından, hırsızların saldırısına uğramasından korkulur.
 

Kara sinek, şiddetli bir düşman ve zayıf bir askerdir. Bazen de kara sineklerin toplanması, temiz ve güzel rızka yorumlanır. Bazen de kendisinde hastalık bulunan bir kimse için ilaçtır.
 
 

23302
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz