14 02 2010

KARINCA: Rüyada karınca görmek

Rüyada görülen karınca, zay ıf ve hırslı bir kavimdir. Karınca asker, ordu, aile ve uzun ömür ile yorumlanır.
 

Bir kimse rüyada karıncanın bir köye girdiğini görse, oraya asker girer. Yatağı üzerinde karınca bulunduğunu gören kimsenin evladı çok olur. Karıncanın evinden dışarı çıktığını gören kimsenin, aile halkı azalır. Hasta bulunan bir yerde karıncanın uçtuğunu görse, o hasta ölür. Veya orada bulunan halk yolculuk yaparak sıkıntı çekerler.
 

Karınca ucuzluk, bolluk ve rızka delildir. Çünkü karınca, rızık olan yerde bulunur.
 

Hasta olan kimse vücudunda karıncanın dolaştığını görse, ölür.
 

Rüyada karıncanın kanatlandığının görülmesi, birçok askerin ölmesine yorumlanır.
 

Bir kimse rüyada karıncay ı ağzında yiyecek olduğu halde evine girdiğini görse, o evin hayır ve bereketi çok olur. Karıncanın, ağzında yiyecek olduğu halde evinden çıktığını gören kimse, fakir olur.
 

Bir kimsenin rüyada sevinçli olduğu halde burun, kulak veya bunlar gibi azalarından karıncanın çıkması, o kimsenin şehid olarak öleceğine yorumlanır. Eğer kendisi mahzun bir halde ise, onun tövbe etmeden öleceğine yorumlanır.
 

Bir şehirde hiçbir kimseye zarar vermeksizin karıncanın çokluğu, halkın çokluğudur.
 

Rüyada bir karıncayı öldürdüğünü gören kimse, bir takım zay ıf insanlardan dolay ı bir günah işler.
 

Memur olmak isteyen birisi karıncanın konuşmasını işitse, memuriyete kavuşur.
 

Bir kimse rüyada büyük bir karıncanın, yükle beraber evinden çıktığını görse, o kimsenin nezdinde muhterem tutulan oğlu veya erkek kardeşi tarafından onun malı çalınır.
 
Rüyada karınca görmek, şu şekilde tâbir olunur:
a) Zayıf ve hırslı kavim,
b) Asker ve ordu,
c) Aile,
d) Uzun ömür,
e) Ucuzluk,
f) Bolluk ve rızık...
Bilirsiniz ki karıncalar, rızık olan yerlerde bulunur ve durmadan didinir.
Rüyada karıncanın dilini bilmek ve anlamak, Süleyman (a.s.)'ın kıssasına binaen
velayete delâlet eder.
Rüyada karıncayı ağzında yiyecek ile eve girdiğini görmek, o evin hayır ve bereketine
delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada karınca görmek, dört vech ile tâbir olunur:
a) Ehl-i Beyt,
b) Akraba,
c) Yolculuk,
d) Mal ve nimet...
Rüyada küçük ve kırmızı karınca görmek, zayıf insanlara, iri ve siyah karınca görmek
de akraba ve hane halkına delâlet eder.
Rüyada karıncanın hanesine bir şey getirdiğini görmek, rızık ve nimettir. Ağzından
burnundan karıncaların çıktığını görmek ise, ömrün bittiğine delâlet eder.
Yine hasta bir kimse rüyada vücudunda karınca dolaştığını görürse, onun eceli
gelmiş demektir.
İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Bir kimse rüyada sevinçli olduğu halde, burun, kulak
veya bunlar gibi azalarından karıncanın çıkması, o kişinin şehid olarak vefat
edeceğine delâlet eder. Eğer kendisi mahzun bir halde idiyse, onun tevbe etmeden
öleceğine işarettir.
Rüyada memur olmak isteyen bir kişi karıncanın konuşmasını işitse, bu rüya, onun
memur olacağına delâlet eder.
Rüyada karıncanın kanatlandığını görmek, birçok askerin ölmesine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada yatağı üzerinde karınca bulunduğunu görmesi, çok evladı
olacağına işarettir.
Rüyada karıncanın ağzı ile getirdiği şeyi görmek, başkasının rahatı için zahmet ve meşakkate katlanan kimseye yorumlanır. Bazen bu rüya, çabucak zengin ve çabucak fakir olmaya veya çok mal biriktirmeye haris bir adam olduğuna yorumlanır.
 
 

28429
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz