04 03 2010

KAŞ,Rüyada kaş görmek

Rüyada erkek için kaş, ahlâk ve huyun güzelliği, din, emanet ve vakarındaki
mertebe ile tâbir olunur. Çünkü kaş, gözün zineti ve süsüdür.
Denilmiş ki: Kaş, bir yaydır ki, onun okları güzel kimselerin bir an nazar etmelidir.
Rüyada kaş görmek, bazı kere anaya-babaya, iki çocuğa, yahut iki ortağa, iki
zevceye, iki vekile veya iki kapıcıya delâlet eder...
Rüyada kaşların çatma olduğunu görmek, ülfet ve muhabbete işarettir. Bunun aksini
görmek, tâbirin hilâfınadır.
Rüyada kaşların haddini tecavüz etmeden fazla olarak görülmesi, onların delâlet
ettiği kimselerin halinin güzelliğine alâmettir.
Rüyada iki kaş, dince mertebeye, kaşlarda meydana gelen iyilik rüya sahibinin huy ve
âdetine ve dinini korumasına delâlet eder.
Bazı kere de kaş görmek, kapıcı, vali, vasi ve koca gibi gözün delâlet ettiği şeylerin
muhafazası üzerine delâlet eder.
Rüyada iki kaşının yeniden bittiğini görmek, ya kendisinin veya akrabadan birinin iki
kızı dünyaya geleceğine işarettir.
Kaş görmek şu vech ile de tâbir olunur:
a) Mal,
b) Zinet,
c) Kız evlat,
d) Uzun ömür..
Rüyada kirpiklerin uzadığını görmek, izzet, şeref ve hayırlı evlat ile tâbir edilir.Kaş, gözün zinetidir. Rüyada erkek için kaş, huy ve tabiatın güzelliği, din, emanet ve vakarındaki mertebesidir.
 

Rüyada görülen kaşların tabiri, iyilik ve kötülükten onlara görülen hal ve keyfiyet üzerine meydana gelir.
 

Rüyada çatık kaş görmek, dostluk ve sevgiye yorumlanır. Bunun aksi ise husumet ve düşmanlıktır.
 

Bükülüp göz üzerine dökülen beyaz kaşlar, uzun ömre işarettir.
 

Kaşların düzgün ve taranmış olması veya haddinden fazla çoğalması, mal ve servetin çoğalmasına ve iyi şöhrete yorulur.
 

Rüyada kaşlarını yolduğunu veya traş ettiğini görenin elinden mal ve para çıkar.
 

 

24032
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz