20 10 2010

KİLİSE: Rüyada kilise görmek

Rüyada kiliseye girdiğini gören kimse, bekarsa evlenir veya bir çocuğu olur. Ya da hidayetten sonra sapıklığa düşer. O kimse kilisede Hristiyanların fiil ve hareketlerini kabul etmeyerek Allah (C.C.)'ı anarsa, kudret ve mertebesince her insana iyilik emir ve kötülüklerden nehyeder.
Rüyada kilise görmek, çöplük ve hamam gibi şeytan yuvalarına ve cinlerin
cirit attığı yerlere delâlet eder. Rüyada görülen kilisenin yeniliği ve yüksekliği dinde
zayıflığa ve Müslümanların perişanlığına delâlet eder.
Bir müslümanın rüyada kilisenin yıkıldığını veya yandığını ve bir afete uğradığını
görmesi, Kelimei Tevhidin yücelmesine, şirk ve nifak ehlinin perişanlığına delâlet
eder.
Hıristiyan olan bir kişinin rüyada kilise görmesi, müslüman-larm zıttına, onun için ilim, amel, takva ve haşyete delâlet eder.
Bazı kere de kilise görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, yalan, bühtan ve iftiraya işarettir.

amel, takva ve haşyete delâlet eder.
Bazı kere de kilise görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, yalan, bühtan ve iftiraya işarettir.
Nablusî (rh.a) demiştir ki:
"Bir kimse rüyada kendi evinin kilise olduğunu görse, o kişinin sözü Hıristiyan sözüne
benzer. Ve onun evi nefs ve nevalarına uyan kimselere, bid'at ve günah işleyenlere
toplantı yeri olur. Ba-zan da bu rüyanın sahibi âmiri tarafından azarlanır."
Rüyada bir ölünün kilise içine gömüldüğünün görülmesi, o kişinin günahkâr
kimselerle beraber cehennemde hapsedilmiş olduğuna delâlet eder.
Rüyada kilise görmek, yedi şekilde tâbir edilir:
a) Kabristan,
b) Umumhane,
c) Meyhane,
d) Bid'at ve küfür ocakları,
e) Çalgı ve oyun evleri,
f) Cehennem,
g) Hapishane...
Rüyada kiliseye girdiğini fakat Hıristiyanların fiil ve hareketlerini kabul etmeyerek
Allahü Teâlâ'yı zikrettiğini görmek, kudrete, izzete ve herkese iyilikle emretmeye
delâlet eder.

2793
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz