26 10 2010

KOL: Rüyada kol görmek

Rüyada görülen kollar, rüya sahibinin iki dostu, yakın kardeşi, baliğ olmuş çocukları ya da kendi haline uygun ve kendisiyle faydalanacağı ve kendilerine güveneceği iki ortağıdır.
 

Kolunu eğri, biçimsiz ve zayıf görmek, kendisine yardımcı olduklarını sandığı damların ona ihanet etmeyi düşündüklerine; kolunu çolak ve işe yaramaz derecede kuvvetsiz görmek, çocuklarının ve yakınlarının kendisine yardım edemeyecek durumda olduklarına; bir kolunu uzun, ötekisini kısa görmek, ümit ettiği iki kişiden birinden yardım göreceğine, ötekisinin bunu yapamayacağına delalet eder.
 

Rüyada kol, kuvvet, iktidar, ustalık ve mal ile yorumlanır. Kolunun işe yaramaz derecede sakat olduğunu görmek, arkadaş ve akrabalarının kendisine yardımda aciz bulunduklarına; kolunun siyah kıllarla kaplı olduğunu görmek, başlamak istediği bir işte başarılı olacağına; aksine ince ve kılsız görmek de bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Erkek için kıllı kol hayırdır, kadın için ise iyi değildir.
 
Rüyada kol görmek, şu şekilde tâbir olunur:
a) Kuvvet,
b) İktidar,
c) Maharet,
d) Sanat,
e) Mal ve nimet.
Bir kimsenin rüyada kolunu kuvvetli, sağlam ve metin görmesi, maharet ve san'ata,
kudret ve kuvvete, mal ve servete delâlet eder...
İmam Nablusî (r.a) demiştir ki: Rüyada görülen kollar, rüya sahibinin iki dostu, yakın
kardeşi, kemale ermiş çocukları ya da kendine uygun ve kendisiyle faydalanacağı ve
kendilerine itimad edeceği iki ortağıdır.
Rüyada, kolları kısa bir kimse görmek, o adamın yiğit, cömert ve kendisini beğendiğine delâlet eder.
Rüyada kolunun işe yaramaz derecede sakat ve zayıf olduğunu veya kısa ve noksan
olduğunu görmek, kuvvet ve kudretinde, san'at ve maharetinde, mal ve servetinden
noksana ve bütün mahrumiyete delâlet eder.
Bunun aksine kolunun kalın, sinirli, kıllarla bezeli olduğunu görmek, teşebbüs
edeceği işlerde ve san'atta muvaffak olmağa delâlet eder. Erkek için kıllı kol daha
hayırlıdır. Kadın için ise iyi sayılmaz.
Rüyada bir kolunu uzun, diğerini kısa görmek, ümit ettiği iki kimseden birinden hayır
ve fayda görüp, diğerinden fayda göremi-yeceğine delâlet eder.

1594
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz