31 10 2010

KÖR OLMAK ,Rüyada kör olmak

Rüyada kör olmak, dince sapıklığa, akrabasından büyük bir mirasa erişeceğine ve zengin olmaya yorumlanır. Rüyada kör olduğunu gören kimse, zengin olur.
 

Kör olduğunu gören kimse, Kur'an-ı Kerimi unutur.
 

Bir kimse rüyada bir adamın kendisini kör ettiğini görse, o insan onu sapıklığa düşürür.
 

Bir kafir dünyada kör olduğunu görse, ona üzüntü, zarar, keder ve sıkıntı erişir. Veya bir şeyi tazmin etmeye mecbur tutulur.
 

Rüyada kör olduğunu gören kimse iyilikle anılır ve sözünde durur. Bazen de bu rüyanın tabiri Hz.İshak ve Hz.Yakup (A.S.)'ın kıssalarına binaen rüya sahibi için ilim ve hikmettir.
 

Hapiste bulunan bir kimse için körlük, kurtuluştur.
 

Arzu ve isteği bulunan bir kimsenin rüyada kör olması, o kimsenin arzusuna kavuşmayacağına işarettir. Çünkü kör olan gözle amaca erişilmez.
 

Bir başkasının kör olduğunu görmek, ümit edilmeyen bir yerden menfaate kavuşmaya yorulur.
 

Kör olmuş bir adamı elinden tutup yürütmek, kötü huylu bir kimseyi doğru yola getirmeye çalışacağınıza yorulur.
 
Körlük, dünyada bile insan için bir musibettir. Bu sebeple rüyada kör
olduğunu görmek, dince sapıklığa delâlet eder.
Kör olmak, Kur'ân-ı Kerîmi unutmak ile de tâbir olunur.
Rüyada kör olduğunu gören kişinin eline miras geçer ve zenginlik kapısı ona açılır.
Rüyada bir adamın kendisini kör ettiğini görmek, onun eliyle sapıklığa düşmeye
delâlet eder. Bir kâfirin rüyada gözünün kör edildiğini görmesi, kör eden kimse
tarafından doğru yola getirilir.
Rüyada kör olduğunu arkasını kıbleye döndüğünü görmek, sapıklık ve delâlet içinde
bulunmaya işarettir. Rüyada iki gözünün de kör olduğunu görmek, haya ve edepten
yoksun olmaya ve utan-mamaya delâlet eder.
Bazı kere de rüyada kör olmak, iyilikle anılmaya ve sözünde durmaya alâmettir.
Bazan da İshak (a.s) ve Hazret-i Yakub (a.s) 'ın kıssalarına binaen ilim ve hikmet
sahibi olmaya delâlet eder.
Zindanda bulunan bir kişinin gözünün kör olduğunu görmesi, hapisten kurtulmaya
alâmettir. Çünkü insanlar köre merhamet ederek acırlar...
Yine rüyada körlük, bazı kere sapıklığa, bazı kere de ibadet sahileri için dünyayı haklı
görmemeye, dünyaya kem gözle bakmaya ve dünya muhabbetine sırt çevirmeye
delâlet eder. Çünkü bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir.
Rüyada kör bir adama yardım ettiğini, onu elinden tutup bir yere götürdüğünü
görmek, iyilik ve ihsan sahibi olmaya ve güzel amele delâlet eder.

3981
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz