28 11 2010

MAKAS:Rüyada makas görmek

Kişinin rüyada makas görmesi, malın ziyadeleşmeşine, rızkın
bollaşmasına ve murada ermeye delâlet eder.
Rüyada makasla saç veya yün kırktığını görmek, çok mala ve o malı biriktirmeye
işarettir. Yine makas görmek, mal taksim eden kimse ile de tâbir olunur.
Rüyada kendisine gökten bir makas indiğini görmek, ömrün bittiğine ve ölüme delâlet
eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada makas görmek, üç şekilde tâbir olunur:
a) Taksim edici bir kimse,
b) İyi bir dost,
c) İnsanlar arasında fitneye kapı açan biri...
Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisine bir makas verildiğini görmek, elinde her nesi
varsa onun bir misli artmasına delâlet eder. Makasın kırıldığını veya kırık bir makas
görmek, bunun tam zıttı. O takdirde eldeki malın elden çıkmasına işarettir.
Rüyada makas ile bir şey kestiğini görmek, murada ermeye ve sürura delâlet eder.
Yine rüyada kendi saçını, tırnağını veya elbisesini makasla kestiğini görmek, hayır ve
menfaata delâlet eder.
Mahkemesi olan bir kimsenin rüyada elindeki makasla bir şey kesemediğini görmesi
davayı kaybetmeye işarettir.
Makas rüyası her halükârda hayır ile tabir olunur. Rüyada elinde makas olduğunu
görmek,.akrabanın, dostların, çocukların, hizmetçilerin ve her şeyin çoğalmasına
alâmettir.
Rüyada elinde bir makas olduğunu gören kimsenin, çocuğu varsa, bir çocuğu daha olur. Erkek ve kız kardeşleri de çoğalır. Eğer bir binek hayvanı varsa, bir tanesine daha sahip olur. Ancak bur rüyayı gören bekarsa evlenir.
 

Bir kimse rüyada gökten bir makas indiğini görse, o kimsenin ömrü nihayete erer.
 

Bir kimse rüyada bir takım insanların makasla sakallarını veya elbiselerini kestiğini görse, o kimse o insanların gıybetini yapar veya onlara hiyanet eder.
 

Makas ittifak halinde bulunan iki ortağa yorumlanır.
 

Eliyle bir makasla saç veya yün kırktığını gören kimse, çokça mal yığar.
 

Makas mal taksim eden bir kimsedir.
 

M akasla bir şey kesen kimse işçiliği karşılığında bir şey alır.
 

Rüyada elinde bir makas bulunduğunu gören kimse, bir düşmanlıktan dolay ı hakime ihtiyaç duyar. Bazı yorumcular da makas insanların arasınııslah eden bir kimsedir, dediler.
 
 

3304
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz