20 01 2011

MİNARE: Rüyada minare görmek

Rüyada minare görmek, insanları Hakka davet etmeye ve insanlar arasını
bulmaya delâlet eder. Çünkü minareden günde beş defa Hakka davet yapılır.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada minare görmek, halkı hayra davet eden bir
kimseye, minareyi imar ve bina ettiğini görmek, hayır işlemeğe, hayır sahiplerinin ve
İslâmdan bir cemaatin hayır için toplanmasına delâlet eder.
Rüyada bir minareyi yıktığını görmek, Müslümanları ızdıraba düşürecek kötü ve fena
bir amel işlemeye delâlet eder.
Rüyada hiçbir sebep yokken minarenin düştüğünü Ve harap olduğunu görmek, o
mahal halkının dağılıp perişanlığına veya müezzinin vefatına delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada minare görmek, dört vech ile tâbir olunur:
a) Devlet reisi,
b) Kadri yüce bir zat,
c) İmam,
d) Müezzin.
Rüyada minare üzerine ekmek konulduğunu görmek, devlet reisinin halka zulüm
edeceğine alâmettir.
Rüyada bir mahalde yeni bir minare inşa edildiğini görmek, o beldeye büyük ve kadri
yüce bir zatın geleceğine delâlet eder.
Rüyada minare üzerinde Allahü Teâlâ'yı zikrettiğini görmek, şöhrete ve dünyada
yüceliğe delâlet eder. Rüyada ağaçtan yapılmış bir minareye çıktığını ve orada ezan
okuduğunu görmek, velayet, kuvvet ve yüceliğe delâlet eder.
Rüyada minareden bir kuyu içine düştüğünü görmek, mütedeyyin ve güzel bir zevcesi
olduğu halde onun üzerine yaramaz ve şerli bir kadınla evlenmeye işarettir. Veya bu
rüya , o kimsenin devlet ve nimetinin elinden gitmesine delâlet eder.
M inare görmek, insanların arasın bulmaya ve halkı dince iyi olan şeylere davet eden bir kimseye yorumlanır. Rüyada minarenin yıkıldığını görmek, o kimsenin öleceğine ve şöhretinin unutulmasına veya o semt halkının perişanlığına ve durumlarının değişmesine yorumlanır.
 

Rüyada ağaçtan yap ılmış bir minareye çıktığını ve orada ezan okuduğunu gören kimse, yükselir. Minarede Allah (C.C.)'ı tesbih ettiğini gören kimse, şöhrete ve dünyada yüceliğe erişir.
 
 

2924
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz