02 07 2011

ÖPMEK: Rüyada birini öptüğünü görmek

Rüyada öpmek, ihtiyaçları gidermeye ve düşmana zafer bulmaya yorumlanır.
 

Rüyada bir adamı öptüğünü veya onunla sarmaş dolaş olduğunu ya da şehvetle onunla yattığını gören kimse, amacına erişir.
 

Eğer şehvetten dolayı öperse, öpen öpülenden yardım görür veya ilim öğrenir ya da istediği bir şeye erişir. Eğer şehvetsiz öperse öpülene, öpenden hayır ve iyilik görür veya bir şeyin öğrenilmesi yoluyla hayır ve menfaat erişir.
 

Bir kimse rüyada bir çocuğu öptüğünü görse, o kimse ile o çocuğun babası arasında dostluk ve sevgi olacağına yorumlanır.
 

Bir kimse rüyada çocuğunun kendisini öptüğünü görse, ermişse çocuğu ile faydalanacağına veya çocuğunun ona yapacağı iyiliğe yorumlanır.
 

Rüyada birisinin kendi gözlerinden öptüğünü gören kimse, evlenir.
 

Rüyada sevdiği birisinin ağzından öpmek, eline geçecek paraya, yanağından öpmek de, kazanacağı paralara yorumlanır.
 

Bir kadını öpmek, sevdiği birisi tarafından gösterilecek teveccühe veya gönderilecek selama yorumlanır.
 

Yaşlı kadını görmek, açığa vurulan bir sözden dolayı özür dilemeye yorumlanır.
 

Gençleri öpmek, kadehe yorumlanır.
 

Rüyada alim bir kimsenin güzel bir kimseyi öpmesi, o kimsenin Kur'an okumasına; eğer o şahıs dünyayı seviyorsa, dünyanın ona yönelmesine yorumlanır.
 

Rüyada bezekli ve süslü bir kadını öptüğünü veya onunla bir yatakta beraber yattığını gören kimse, kocası ölmüş bir kadınla evlenir, onun mal ve çocuğu ile istifade eder ve o sene hayra kavuşur.
 

Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, o ölünün terketmiş olduğu ilim ve eserleriyle veya malıyla yahut sağlığı zamanında yaptığı bir işi ile faydalanır,
 

o ölüye dua ve hayır yapmak suretiyle de faydalı olur.
 

Rüyada tanımadığı bir ölüyü öptüğünü gören kimseye, ümit etmediği bir yerden eline mal geçer. Eğer tanıdığı bir ölü, o kimseyi öpse, o ölüden veya onun hayatta bulunan akrabalarından bir hayra erişir. Eğer o kimseyi tanımadığı bir ölü öpse, ummadığı bir sebeple meydana çıkacak bir hayrı kabul etmesine yorumlanır.
 

Rüyada tanıdığı veya tanımadığı bir ölüyü şehvetle öptüğünü gören kimse, hacet ve isteğine kavuşur.
 Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü görmek, o ölünün geride bıraktığı
maldan veya ilmî eserden faydalanmaya delâlet eder.
Rüyada öpmek, ihtiyaçları gidermeye ve düşmana galip gelmeye delâlet eder.
Rüyada küçük bir çocuğu öptüğünü görmek, o çocuğun babası ile arada kurulacak
dostluk ve sevgiye delâlet eder.
Rüyada âlim Ve fazıl bir kişinin güzel bir kimseyi öptüğünü görmek, o kimsenin
Kur'ân okumasına, dünyanın ona yönelmesine ve hayırlı rızka delâlet eder.
Rüyada kendi çocuğunu şehvet ve iştiyakla öptüğünü görmek, o çocuğundan veya
çocuğun anasından, hayır, mal, iyilik ve sevince erişmeye iraşettir.
Rüyada bir kadını öptüğünü görmek, sevdiği bir kimse tarafından gösterilecek
teveccühe veya gönderilecek selâma delâlet eder.

Sevdiği birisini ağzından öptüğünü görmek, ele geçecek paraya, yanağından öpmek
de, kazanılacak paralara işarettir.
Bir kimsenin rüyada bezekli ve süslü bir kadını öptüğünü veya onunla bir yatakta
beraber yattığını görmesi, dul bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
Rüyada valiliğe ehil olan bir kişinin bir şehrin valisini öptüğünü görmesi, o valinin
yerine geçeceğine alâmettir.
Rüyada tanıdığı veya tanımadığı bir ölüyü şehvetle öptüğünü görmek, arzu ve emele
kavuşmaya delâlet eder.
Hastanın rüyada bir ölüyü öpmesi, ömrünün tamam olduğuna ve ecelin geldiğine
işarettir.
 

7319
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz