03 07 2011

ÖRÜMCEK, Rüyada örümcek görmek

Rüyada örümcek görmek kocasının yatağında yatmak istemeyen bir kadına yorumlanır. Rüyada örümcek gören kimse, hilekar, zayıf ve tembel bir kimseyi görür.
 

Bazı yorumcular, örümcek, dokucuya yorumlanır, bazıları ibadet ehli ve takva sahibi bir kimsedir, dediler. Bundan dolayı rüyada örümceğe rastgeldiğini gören kimse, abid ve takva sahibi kimse ile arkadaş olur.
 

Bir kimse rüyada örümceği ve onun dokuduğu ağı görse, o kimse zayıf ve gevşek olur.
 

Bazen de örümcek dokumacılık sanatı bilmeye yorumlanır. Rüyada örümceğin damdan düştüğünü görmek, şiddetli bir kışa yorumlanır.
 
Rüyada örümcek görmek, hilekâr, zayıf ve tembel bir kimse ile tâbir
olunur.
Bazı kere de örümcek görmek, dokuyucuya, ibadet ehli ve takva sahibi zatlara
işarettir. Rüyada örümceğin damdan yere düştüğünü görmek, o sene içinde şiddetli
kışa delâlet eder.
Örümcek rüyası, kocasının yatağında yatmak istemeyen kadına da delâlet eder.
Rüyada bir örümceğe rast geldiğini görmek, âbid ve takva sahibi bir kişi ile
arkadaşlığa işarettir.
Rüyada örümceği ve onun dokuduğu ağı görmek, Allahu Teâlânm: "Halbuki evlerin
çürüğü herhalde örümcek yuvasıdır." (Ankebut, 41) mealindeki âyeti gereğince,
rüya sahibinin zayıflık ve gevşekliğine delâlet eder.
Rüyada evi içinde birçok örümcek ağı görmek, fakirlik ve sıkıntıya, örümcek ağlarını
süpürüp attığını görmek de fakr ü zaruretten kurtulmağa delâlet eder.
Bazı kere de örümcek görmek, sihir yapan kadına işarettir. 

26067
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz