08 11 2010

Rüyada Kuran-ı Kerim Okuduğunu Görmek

Malumdur ki, Kur'ân-ı Kerim Rabbimizin mübarek kelâmıdır, ondan hem hayatta
olanlar, hem de ölüler için şifa ve rahmet vardır. Bu sebeple rüyada Kur'ân veya
ondan bir şey okuduğunu görmek, izzet ve yüceliğe, şeref ve şana delâlet eder.
O kişi günahkârsa Allahu Teâlâ onun günahlarını af ve tevbe-sini kabul buyurur. Fakir
ise zenginlik ile nimetlenir, borçlu ise, borcu ödenir. Eğer şahitlik yapacak ise doğru
şahitlik yapar. Rüyada Kur'ân-ı Kerim'i güzel sesle ve makamla okuduğunu görmek,
izzet, yücelik ve güzel bir şöhrete delâlet eder.
Yine rüyada Kur'ân-ı Kerim'i harflerini tahrif ederek okuduğunu görmek, haktan
dönmeye ve ahdini bozmaya işarettir. Eğer okuduğunu ne olduğunu bilemiyorsa, bu
kere rüya yalan şahitliğine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada Kur'ân-ı Kerim okuyan meşhur hafızları görmesi, kavmin
şereflilerine ve reislerine delâlet eder. Çünkü Resûl-i Ekrem (s.a.v.): "Sizin en
şerefliniz Kur'an'ı ezberleyenlerdir." buyurmuşlardır.
Bu sebeple bir kimse rüyada Kur'ân hafızlarını bir yerde toplu halde görse, o yerde
insanların şereflilerinden bir cemaat toplanır.
Rüyada Kur'ân okurken insanların kendisini dinlediğini görmek, bir yere memur
olmaya delâlet eder ve artık onun sözü herkes tarafından dinlenir.
Rüyada ölüler üzerine okunan sûreleri okuduğunu görmek, hastanın vefatına işarettir.
Uyanıkken iyi ve düzgün okuma bilmeyen bir adamın, rüyada kıyamet gününde amel
defterini okuduğunu görmesi, o kimsenin bundan sonra zenginleşeceğine, bütün
ihtiyaçlarının görüleceğine ve korktuğundan emin olacağına delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada Kur'ân görmek, yedi veçhe ile tâbir olunur:
a) İlim,
b) hikmet,
c) Miras,
d) Emanet,
e) Helal rızık,
f) Hüküm,
g) Kuvvet.
Rüyada Kur'ân-ı Kerim satın aldığını görmek, din yolunda malını harcamaya delâlet
eder. Kur'an'ı tahrif ettiğini görmek, dinde fesada, kıt akla ve itikad bozukluğuna
delâlet eder.
Rüyada bir sayfa veya herhangi bir kitap okuduğunu görmek, mirasa delâlet eder.
Sayfayı ters tarafından okumak, borç altına girmeye ve üzüntüye işarettir.
Rüyada güzel ve doğru bir şekilde yabancı bir kitabı okuduğunu görmek, bilmediği bir
memlekete yolculuk etmeye işarettir.
Bir kimsenin rüyada elinde tefsir kitabı olduğunu görmesi, yolunun doğruluğuna, tefsir
mütalaa ettiğini görmek, müşkülâtın hallollmasma delâlet eder.
Kirmanı demiştir ki: Rüyada Mushaf-ı Şerifi açarak bir minber üzerine koyduğunu
görmek -rüya sahibi ehl-i Kur'ân ise-hayırla anılmaya, bir cemaatın başında reis
olmağa delâlet eder.
Cabirül-Mağribî demiştir ki: Rüyada Kur'an-ı Kerim'i öptüğünü görmek bir hayra muvaffakiyete, Kur'ân-ı Kerim'deki yazıları toprak üzerine yazmak, ilhada, çıplak
olduğu halde Kur'ân okumak, Kur'ân'dan medar-ı maişetini tedarike delâlet eder.
Yine rüyada Mushafa dayanmak veya onu başı altına koymak, -eğer rüya sahibi
takva ehli ise- Kur'ân-ı Kerim'e karşı muhteris olmağa ve Kur'ân'ı hıfzetmeğe delâlet
eder.
Rüyada kendi nezdinde olan Kur'ân-ı Kerim'i kaybettiğini görmek, ilim ve Kur'ân'ı
unutmağa işarettir. Bir Kur'ân'ı boynuna astığını görmek, bir şehre vali olmağa veya
kendisine bir emanet tevdi olunmağa alâmettir.

14285
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz