16 08 2011

ZİKRULLAH: Rüyada Cenab-ı Hakk'ı zikrettiğini görmek

Rüyada Cenab-ı Hakk'ı zikrettiğini görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, hayır ve rahmet kapılarının açılmasına, hastalıktan şifaya, güç işlerin kolaylaşmasına delâlet eder. Rüyada, Rabb-i Kerim'ini çok zikrettiğini görmek, çok çok hayra ve sürura delâlet eder ve rütbenin yükselmesine de işarettir. Rüyada "Lâ ilahe illallah" diyerek zikrettiğini görmek, çok çabuk gelecek nimete, feraha ve rahmete delâlet eder. Rüyada Kelime-i Tevhid'i zikretmek, son nefeste iman ile gitmeye de alâmettir. Bir kimsenin rüyada "Lâ havle vela kuvvete" okunduğunu görmesi, husûl-i mal ve nimete ve Allahu Teâlâ'nın hıfz ve emanında olmaya delâlet eder. İbn-i Kesir (rh.a.) demiştir ki: Rüyada "lâ havle" okuduğunu görmek, çok hayıra ve define bulmaya delâlet eder. Çünkü, bu kelime cennet hazinelerindendir. Rüyada "Allah" ism-i seriliyle zikrettiğini veya zikrolunduğunu görmek, din ve itikadın sağlamlığına, dünya ve ahirette aziz ve muhterem olmaya, cennet ve rıdvan ile müjdelenmeye delâlet eder. Fihrist’e Devamı

16 08 2011

ZİL: Rüyada zil görmek

Rüyada bir kapının zilini görmek, beklenmedik habere delâlet eder. Çünkü kapılara bazan beklenmedik kimseler gelebilir. Zil çalmak hoş olmayan habere, boş yalan söze delalet eder. Rüyasında zil çaldığını gören kişi kötü söz söyler ve kötü iş yapar. Başka bir çalgının yanında zil de çalındığını görmek, o yer insanları için gam ve musibete işarettir. Bir zili kırdığını veya elinden attığını gören yalan söyler, tövbe eder.   Devamı

16 08 2011

ZİLLET: Rüyada zillete düştüğünü görmek

Rüyada kendisinin hor ve hakir olduğunu görmek, aziz ve muzaffer olmaya işarettir. Çünkü, rüya bazı kere ters tecelli eder. Bazı kere de zillet rüyası, fakirlik, yoksulluk ve dinde noksanlığa delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kendisinin hor ve hakir olduğunu görmesi, o kimsenin aziz ve muzaffer olmasına yorumlanır.   Devamı

16 08 2011

ZİKİR, Rüyada Allah (C.C.) zikir eden kimseleri görmek

Rüyada Allah (C.C.) Hazretleri'ni zikir eden kimseleri görmek veya bizzan anmak, işlerinde her zaman ve her hususta başarı kazanacağına, dualarının kabul edileceğine ve herkes tarafından itibar göreceğine delalet eder.     Devamı

16 08 2011

ZİLİF:Rüyada zilif görmek

Bir kimsenin rüyada zilif görmesi, hastalıktan halâs olmaya ve afiyete delâlet eder. Rüyada iki tarafta zilif görmek, hayırlı ve temiz iki erkek çocuğa delâlet eder. Rüyada kendi ziliflerini yolduğunu görmek, eldeki servetin zayi olmasına delâlet eder. Rüyada bir başka adamın zilfini yolduğunu görmek, yolan kişinin yolunan kişiden ödünç para almasına işarettir. Devamı

16 08 2011

ZİFT: Rüyada zift görmek

Rüyada zift görmek, mala ve rızka delâlet eder. Zift ve boyayı bir arada görmek, kaçınılacak şeylerden korunmaya ve ziyarete işarettir. Bazı kere de zift görmek, kazanç ve tevbeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada elbisesine zift bulaştığını görmesi, hayır ve menfaata delâlet eder. Rüyada zift yediğini görmek, haram ma] yemeye veya gam ve hüzüne delâlet eder. Rüyada zift ve siyah boya kaçınılacak şeylerden korunmaya ve ziyarete yorumlanır.   Devamı

16 08 2011

ZIT ŞEYLER: Rüyada zıt şeyler görmek

Rüyada sağ olan bir adamın ölü olduğunu görmek, o kişinin hayatında elde edeceği nasibe delwâlet eder. Buna mukabil, ölü bir adamın rüyada sağ olarak görülmesi, onun ahirette güzel ve büyük bir nasibe nail olacağına işarettir. Rüyada suyun ateşe, ateşin suya dönüştüğünü görmek, acayip haberlere ve beklenmedik hadiselere delâlet eder. Sağ olan bir kimsenin rüyada ölü olduğunu görmek, o kimsenin hayatta elde edeceği nasibidir. Ölü olan bir kimse, rüyada sağ görülse, o ölü ahirette büyük bir nasibe kavuşur.   Devamı

16 08 2011

ZIRNIK (Sıçan otu): Rüyada bu otu görmek

(Sıçan otu): Rüyada bu otu görmek, meşakkat ve hastalığa işarettir. Rüyada zırnık otu yediğini görmek, ölüme delâlet eder. Rüyada zırnık görmek mal ve para ile yorumlanır. Bir rivayete göre de zırnık görmek meşakkat ve hastalıktır. Zırnık yediğini gören hastalanarak ölür.   Devamı