16 08 2011

ZIRH: Rüyada zırh görmek

Rüyada zırh görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, kudret ve kuvvete, mal ve maişete delâlet eder. Rüyada zırh görmek, beş vech ile tâbir olunur: a) Emn ü eman, b) Şeref, c) Güzel geçim, d) Evlat, e) Nimet. Bir kimsenin rüyada zırh görmesi, düşmandan vikaye ve muhafazaya delâlet eder. Çünkü, zırh harpte düşmandan korunmak için kullanılır. Rüyada zırh dokuduğunu görmek, kuvvetli bir yer yapmaya ve kaleye delâlet eder. Rüyada kendisine zırh giydirildiğini görmek, devlet dairelerinden birinde yüksek bir memuriyete delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kendi üzerinde demirden bir gömlek görmesi, dinin korunmasına, kalbde kuvvete, bedende sıhhate delâlet eder. Bir kadının rüyada zırh görmesi, kendisi için örtüye ve kendisini muhafaza eden kocaya işarettir. Rüyada zırh görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya da delâlet eder. Zırh, gücü kuvveti yerinde ve babasının yardımına koşan bir çocuğa da işarettir. Yine rüyada zırh giydiğini görmek, yardımcı erkek kardeşe, yahut şefkatli bir çocuğa veya mal ve mülke delâlet eder. Rüyada demirden iki bileği olduğunu görmek, iki erkek akrabaya delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada"kendi üzerinde demirden iki bilek olduğunu görmesi, rüya sahibinin çocuğuna ve yolculukta olan kuvvetine delâlet eder. Rüyada görülen zırh, düşmandan korunmaya yorumlanır. Bir kimse zırh dokuduğunu görse, kuvvetli bir yer yapar.   Zırh, kuvvetli ve babasının yardımına koşan bir çocuktur.   Zırh, korkudan emin olmaya, mal ve menfaate yorumlanır. Zırh kadın için örtü veya kendisini koruyan kocadır. Zırh devlet ve saltanata yorumlanır... Devamı

15 08 2011

ZEYTİNYAĞI: Rüyada zeytinyağı görmek

Bir kimsenin rüyada zeytinyağı görmesi, rızık ve helal mala delâlet eder. Rüyada zeytin yağı ile vücudunu yağladığını görmek, afiyet ve şifaya alâmettir. Bazan da zeytinyağı görmek, ilim, bereket, hidayet, hikmet, batını nur ve helal rızka delâlet eder. Yine zeytin yağı rüyası, göz ve gönül nuruna ve kalb safasma delâlet eder. Bir kimsnin rüyada zeytinyağı içtiğini görmesi, sihire veya hastalığa işarettir. Rüyada temiz ve güzel zeytinyağının çirkin olarak görülmesi, sözü bozmaya, vaadinden dönmeye delâlet eder. Rüyada görülen zeytinyağı, rızk ve helal mal onunla yağlanan kimse için de şifadır.   Zeytinyağı ilim, bereket ve hidayet ve helal rızıktır.  Rüyada zeytinyağcıyı görmek, ilim ve hi dayet ile tâbir olunur. Bir kâfirin rüyada zeytinyağcıyı görmesi, Müslüman nuru ile şereflenmesine ve hidayetine delâlet eder. Yine rüyada zeytinyağcıyı görmek, ilim sahiplerine ve sultanlara yakınlığa delâlet eder. Devamı

15 08 2011

ZEYTİN: Rüyada zeytin görmek

Rüyada görülen zeytin, mal ve eşyadır.   Sarı zeytin, dinde üzüntü ve kederdir.   Zeytin yaprağı, emniyet edilir sağlam bir şeye tutunmaya veya salih kimselere ya da insanların hayırlılarına yorumlanır.   Zeytin kolay elde edilen rızka, sevinçle beraber bol geçime yorumlanır.  Bir kimsenin rüyada zeytin görmesi, ilme, hikmete, berekete ve menfaate, güzel rızka, mübarek bir zata ve güzel bir zevceye delâlet eder. Çünkü zeytin mübarek bir meyvedir. Rüyada zeytin ağacı satın aldığını görmek, hayır ve menfaate, feyz ü berekete delâlet eder. Zeytin ağacı diktiğini görmek, bol ve geniş rızka işarettir. Rüyada zeytin ağacının üstüne çıktığını örmek, çok ve bol nimete nail olmaya işarettir. Zeytin ağacından indiğini veya düştügünü görmek, eldeki nimetin noksanlaşacağma delâlet eder. Kirmanî demiştir ki: Rüyada zeytin ağaçlarından yaprak toplayıp evine götürdüğünü görmek, hayırlı rızka ve çok mala delâlet eder. Günahkâr bir adamın rüyada zeytin görmesi, iman ve hidayet nuruna ermeye, tevbeye, ilme ve Kur'ân-ı Kerim okumaya delâlet eder. Bazı kere de zeytin görmek, kolay elde edilen mala, helal rızka, sevince ve geçimde genişliğe delâlet eder. Yine rüyada zeytin görmek veya yemek, hayır ve berekete işarettir. Zeytin ağacı görmek, mal, eşya ve şerefli bir kadına da delâlet eder. Rüyada ağaçtan zeytin topladığını görmek, hayır ve berekete delâlet eder. Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada zeytin yaprağı görmek, emniyet edilir sağlam bir şeye tutunmaya veya salih kimselere ya da insanların hayırlılarına delâlet eder. Rüyada zeytin t... Devamı

15 08 2011

ZEYBEK: Rüyada zeybek görmek

Rüyada zeybekleri oynarken görmek, sevinçli günlere, düğün ve bayrama veya bir şeyi kutlamaya delâlet eder. Rüyada zeybek görmek veya bir zeybekle oyun oynamak, yakın bir zamanda akrabalarınızdan birinin düğününde bulunarak eğleneceğinizi gösterir.     Devamı

15 08 2011

ZERDE: Rüyada zerde görmek

Rüyada, zaferansız beyaz zerde görmek, menfaata delâlet eder. Zerdeyi zaferanlı ve sarı renkte görmek, hastalık ile tâbir olunur. Rüyada görülen zaferansız beyaz zerde, menfaate, zaferanlı ve sarı olursa hastalığa yorumlanır.   Devamı

15 07 2011

ZERDALİ: Rüyada zerdali görmek

Rüyada ve mevsiminde görülen zerdali, altınlara delâlet eder. Rüyada yeşil zerdali görmek, gümüş para ile tâbir olunur. Rüyada zerdali ağacının meyvelerinin yeşil olduğunu görmek, gümüş paraya, sarı olduğunu görmek, altına delâlet eder. Bekâr bir kimsenin rüyada zerdali ağacından meyveler topladığını görmesi, zengin ve güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Bazı kere de zerdali ağacı görmek, kendisinden istifade edilmeyen hastalıklı bir adama işarettir. Rüyada meyveli veya meyvesiz bir ağacın dalını kırdığını görmek, yakını ve dostu olan bir adamla kavga etmeye alâmettir. Bir kimsenin rüyada mevsimi dışında sarı zerdali yediğini görmesi, altın para sadaka etmeye ve hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder. Bazı tâbirciler demişlerdir ki: Rüyada zerdali ağacı görmek, münafık bir adama işarettir. Çünkü, sarılık hastalık; hastalık ise, nifaktır. Rüyada elma ağacı üzerinden zerdali topladığını görmek, halktan zorla vergi almaya işarettir. Çünkü elma ağacında zerdali olmaz. Bazan da zerdali, korkuya delâlet eder. Bazı kere de kolaylıkla erişilecek rızka işarettir. Rüyada görülen zerdali, eğer mevsiminde olursa altınlara, mevsiminde olmazsa hastalığa yorumlanır.   Rüyada mevsiminin dışında sarı bir zerdali yiyen kimsenin eline para geçer ve hastalıktan kurtulur.   Rüyada meyveli veya meyvesiz bir ağacın dalını kırdığını gören kimse, yakını ve dostu olan bir kimse ile kavga eder.   Rüyada zerdali ağacından bazı meyveler topladığını gören kimse, zengin bir kadınla evlenir.   Rüyada zerdali görmek, eğer mevsiminde görülmüş ise, altın bir hediye alacağına, mevsiminde değilse, hastalığa, yeşil zerdali ise g&uum... Devamı

15 08 2011

ZENGİN: Rüyada zengin olduğunu görmek

Rüyada çok çok zengin olduğunu görmek, fakirlik ve kanaat ile tâbir olunur. Çünkü kanaat, tükenmez bir hazinedir. Rüyada zengin ve varlıklı bir kimseyi görmek, sıkıntı ve üzüntüye delâlet eder. Çünkü zenginlerin üzüntüsü eksik olmaz. Rüyada zengin olmak, fakirliğe yorumlanır. Bundan dolayı rüyada zenginleştiğini gören kimse, fakir veya kanaat sahibi olur. Zira kanaat zenginlik, zenginlik ise kanaattir.   Devamı

15 08 2011

ZENCEFİL: Rüyada zencefil görmek

İbn-i Srîn hazretleri demiştir ki: Rüyada zencefil yediğini gören hasta olur ve neticesinde vefat eder. Rüyada zencefil sattığını veya birine verdiğini görmek, keder ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder. Rüyada zencefil ile resim yaptığını veya boyadığını görmek, dünyanın pis şeyleriyle mağrur olmaya işarettir. Bir kimsenin rüyada zencefil ile Kur'ân-ı Kerim veya tevhide it bir şey yazdığını görmek, hayır ve menfaata delâlet eder. Rüyada zencefil görmek keder ve sıkıntıyla tabir olunur. Sirin'e göre, rüyasında zencefil yediğini gören hasta olur ve sonunda ölür. Zencefil sattığını veya birine verdiğini görmek kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder.   Devamı