19 11 2009

Abanoz Ağacı,Rüyada Abanoz ağacı görmek

Rüyada Abanoz ağacı görmek, kuvvet ve dirayete delâlet eder. Diğer bir tâbire göre de uzak bir yere seyahete delâlet eder... Rüyada abonoz ağacı veya abonozdan yapılmış eşyalar görülmesi, çok inatçı ve huysuz biri ile evlilik veya iş ortaklığı yapılacağını belirtir. Abanozdan yapılmış bir eşya görmek, iyi olmayan sonuçlarla karşılaşmaya işarettir. Kimileri de abanoz görmeyi kuvvetli ve inatçı biriyle karşılaşma olacağına yorarlar. Abanoz ağacını erkek görürse neşeli, varlıklı bir kadına; kadın görürse katı kalpli zengin bir erkeğe delalet eder Abanoz ağacından yapılma eşya ortaya çıkacak gelişmeler olarak değerlendirilir. Rüyada abanoz agaci görmek, uzak bir ülkeye seyahatle tabir olunur. Abanoz agacindan yapilmis ev esyasi, kadin ve erkek için de evlenmege isarettir. Ancak evlenilecek kisi huysuz ve geçimsiz olmasi yüzünden, bu evlilik uzun bir müddet devam etmez. Bir rivayete göre de; rüyada abanoz agaci görmek, Hindistan'a gideceginize veya o bölgeye mensup zengin fakat inatçi bir adamla dostluk kuracaginiza delildir. Bir baska rivayete görede: Rüyada abanoz agacini veya abanozdan yapilmis esya gören kimsenin, çok inatçi birisi ile evlenmesine ya da inatçi birisi ile is yapmasina isaret eder. Erkek görürse neşeli, varlıklı bir kadına; kadın görürse katı kalpli zengin bir erkeğe delalet eder. Devamı

19 11 2009

Rüyada aba görmek,Aba rüyası

Rüyada aba görmek, yolculuğa delâlet eder. Üzerine bir aba giymiş olduğunu görmek, rızka, ferah kazanca ve saadete delâlet eder. Yine bir aba giymiş olduğunu görmek, hiç beklenmeyen bir yerden gelecek menfaat ile tâbir olunur. Rüyada abadan yapılmış bir elbise giymek, yoksul bir duruma düşülebilecek kederli ve üzüntülü bir dönem yaşanabileceğini belirtir. Renkli aba giyilmesi, hayırlı bir haber alınabileceğini, yırtık bir aba ise, yakın bir gelecekte maddi kazanç belirtir. Rüyada aba görülmesi, yolculuk ve sevindirici bir haberle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında aba üstüne oturduğunu görmesi; rütbesinin artacağına, rüyasında aba giydiğini görmesi; huzurlu bir kazanca ve mutluluğa kavuşacağına, rüyasında sırtından abayı çıkardığını görmesi; görevine son verileceğine, bir tüccarın rüyasında sırtından abasını çıkardığını görmesi; iflas edeceğine yorumlanır. Rüyanızda abanızı çıkarıp bir başkasına verdiğinizi görmeniz; elinizde olan malı başkalarına kaptıracağınıza, rüyanızda sırtınızdaki abanın siyah olduğunu görmeniz; üzücü bir haber alacağınıza, rüyanızda sırtınızdan siyah bir abayı çıkardığınızı görmeniz; halen içinde bulunduğunuz bir sıkıntıdan kurtulacağınıza delâlet eder. Devamı

19 11 2009

Allahü Teala'yı rüyada görmek

ALLAH AZZE VE CELLE: Allah Teâlâ mağfiretinin pâk suyu ile hatalarımızı temizlesin. O dilemedikçe bir şey olmaz. Gönül aynasına onun kerem güneşi vurmadıkça da devlet ele geçmez. O, öyle bir kudrete ve azamete sahiptir ki, onun kudret ve azameti karşısında akıllar hayretinden yerlere döşenir. O birdir ve tektir. O'nun eşi, benzeri ve misli olma ihtimali yoktur. O'nu azamet ve celâliyle keyfiyetsiz, benzersiz ve misilsiz olarak görmek, hayra delâlet eder. Böyle bir rüyaya mazhar olan kimse dünyada müjdelenir. O kişinin ahireti de selâmet ve saadettir. Mezhep imamlarımızdan Ahmed bin Hanbel (rh.a.) Rabbini rüyada görmüş ve Rabbine sual etmiş: - Ey Rabbim! Has kullarını sana yakın kılan şeylerin en ha yırlısı nedir? Ona Rabbinden şu ferman erişmiş: - Ey Ahmed! Benim kelâmımı okumalarıdır. - Anlayarak mı, yoksa anlamayarak mı? - Anlayarak ve anlamayarak. Bu hadise gösteriyor ki, büyükler ve velîler Rablerini bizim kavrayamayacağımız bir keyfiyetle rüyada görebiliyorlar. Zaten rüya istemekle görülmez, insana gösterilir. Rivayet edilir ki: Resûl-i Ekrem (s.a.v.) sahabilerine hitaben şöyle buyurmuşlardır: - Sizin biriniz rüyasında gördüğü şeylerin en hayırlısı o kimsenin, Allah'ını, Peygamberini ya da Müslüman ana ve babasını görmesidir. Sahabiler: - Ey Allah'ın Resulü, dediler. Bir kimse rüyasında Rabbini görür mü? Buyurdular ki: - Sultanı görür, Sultan da Allah Teâlâ'dır! *** Bir kimse rüyada, Allah Teâlâ'nın kendisini mağfiret edeceğini ve Cennetinekoyacağını görse, bu rüya o kişinin Allah'ın murakabesi altında olduğuna... Devamı

19 11 2009

Nasıl rüya görürüz

İnsan ömrünün yaklaşık üçte biri uykuda geçer. Günlük hayatımızın döngüsü dünyaın döngüsüyle eş zamanlı işler. Güneşin batmasından sonra vücut fonksiyonları yavaşlar, dikkat zayıflar. Çünkü dış dünyadan gelen etkileri alıp değerlendiren beyin faaliyetleri engellemeye başlar. Uyku merkezleri, bazı beyin aktivitelerini engelleyici etkiler yapar. Bu sırada uykudan sorumlu kimyasal ajanlar birikerek uyanıklıktan uykuya geçişimizi sağlarlar. Eş zamanlı olarak meydana gelen bu iç falliyet sonucu uykuda dalma gerçekleşir. Uykuya geçiş sırasında vücut ısısı ve kortizol düyeyi düşer. melatonin salgısı artar. Bu sırada vücut foksiyonları “sirkatien ritm” denilen düzene uygun olarak uykuya hazırlanmaktadır. Sağlıklı bir yetişkin ışıklar kapatıldıtan 10-20 dakika sonra uyuyabilir. Uykunun ilk safhasında düşüncelerimiz aklımızda geniznmeye başlar ve çevreyle olan iletiimimiz azalır. Gece boyunca 5 evreden oluşan uyku safhaları ortaya çıkar. Gece uykusunun yaklaşık yarısı hafif uyku safhasından oluşmaktadır. Bu uyku ssafhasında daha kolay uynaıyor. Mesela bir anne bebeği ağladığı zaman veya herhangi bir insan tıkırtı duyduğunda uyanabilir. Bundan sonra uyku derinleşir “derin uyku” dediğimiz sahfhalar yaşanır. Uyku derinleştikçe sinir sistemindeki engellenme derinleşmektedir. Derin uyku sırasında uyanmak için daha güçlü bir uyaran gerekir. Mesela o sırada birisi kapıyı yumruklasa da kişi uyanamayabilir. Uykuda derinleşmeye sebep olan korteks altı bölgelerde kolinerjik sistem faaliyeti belirli bir noktaya ulaştığında, REM dönemi ortaya çıkmaktadır. REM uykuda görülen hızlı göz hareketleriyle ortaaya çıkan dönemdir. Rüyaların büyük çoğunluğu REM uykusunda... Devamı

18 11 2009

Rüya Nedir?

İlk Kaynaklara Göre: İnsanoğlu hayatının yaklaşık üçte birini uykuda geçirir ki bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir. Eski çağlardan beri insanları ilgilendiren rüyalara ilkel toplumlar da çok önem verilmiştir. Rüyaların, korkulan tanrılar tarafından verilen armağan veya cezalar olabileceğine inanılmıştır. Daha sonra kahinler rüyaları açıklamaya, yorumlamaya başlamışlardır. İlk rüya yorumcularının ne zaman ortaya çıktıkları da belli değildir. Ancak Babil'in kahinlerinin büyük ün yaptıkları bilinmektedir. Kaldeliler, Astroloji vb. nin yanı sıra rüya yorumlarında da başarı kazanmışlardır. Zamanla belirli rüyaların anlamları da kesinleşmiştir. Eski Mısırlılar, eski Yunanlılar ve Araplar rüya yorumlarıyla ilgili kitaplar yazmışlardır. İnsanoğlu hayatının yaklaşık üçte birini uykuda geçirir ki bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir. Uyku, günlük çalışmalardan yorgun düşen insan bedeninin ve sinirlerinin dinlenme zamanıdır. Ünlü ruhbilimci Sigmund Freud'un da araştırmalarının büyük bölümünü oluşturan uyku sırasında, kişinin bilinç altında düşüncelerinin, özlemlerinin ya da isteklerinin bir film şeridi gibi göz önünden geçtiği varsayılır ki buna Rüya adını verilir. Freud'a göre bilincin gizlediği, tamamen sakladığı olgular ortaya çıkabilmek için yol aramaktadır. Bunlardan bazıları da rüyalar haline girerek kendilerini gösterir. Freud'un yolunda ilerleyen doktorlar da günümüzde rüyalara önem verip, rüyaları bilimsel olarak açıklayarak hastalarını tedavi etmektedir. Bazı soyut kavramların açıklamaları bilimsel bir zemine oturtularak ifade edilebildiği halde, rüya kavramını bu şek... Devamı