15 08 2011

ZEMZEM: Rüyada zemzem görmek

Bir kimsenin rüyada zemzem içtiğini görmesi, dert ve hastalıklardan şifa bulmaya, gönül aydınlığına, ilim ve irfana nailiyete delâlet eder. Çünkü zemzemde şifa vardır ve ne niyetle içilirse, o şey hâsıl olur. Yine rüyada zemzem içtiğini görmek, takva ve iyilik cihetinden bir hayra erişmeye işarettir. Rüyada zemzemi bir testiye doldurduğunu görmek, irfan nuru ile bezenmeye, ilme, hikmete ve helal rızka delâlet eder. Zemzem ile abdest aldığını ve namaz kıldığını görmek, hacca gitmeye işarettir. Rüyada başkalarına zemzem ikram ettiğini görmek, çok çok hayra nail olmaya delâlet eder. Rüyada zemzem suyunu başına döküp onunla serinlediğini görmek, günahlardan halâs olmaya ve hastalıktan şifaya delâlet eder. Bir kimse rüyada zemzem içtiğini görse, dert ve hastalıklardan şifa bulur. Özellikle, zemzemi mal kazanmak yahut ilim öğrenmek gibi muayyen bir husus için içerse o kimse o mal veya o ilme kavuşur.   Devamı

15 08 2011

ZEMBEREK, Rüyada zemberek görmek

Rüyada zemberek görmek, kurmak isteğiniz bir iş düzeninin mükemmel bir şekilde işleyeceğine, ticari durumunuzun ve itibarınızın çok iyi bir durumda olacağına, ev halkı ve iş arkadaşlarınızla uyum içinde olacağınıza işarettir.   Devamı

15 08 2011

ZEMBİL: Rüyada zembil görmek

Rüyada zembil görmek, zevceye, hizmetçiye, çocuğa, mala, rızka ve menfaate delâlet eder. Yine zembil rüyası, aile ve çocukları için arzu ettikleri şeyi hazırlayan ev sahibine delâlet eder. Zembil, bazı kere de erkek hizmetçiye işarettir. Rüyada zembil görmek, uzun ömre, nimete, hayır ve berekete, din kuvvetine ve mirasa da delâlet eder. Rüyada zembil görmek, aile ve çocukları için arzu ettikleri şeyi hazırlayan ev sahibi bir kimsedir. Bazen de, zembil görmek, zevceye hizmetçiye veya çocuğa yorumlanır.   Devamı

14 08 2011

ZELZELE: Rüyada zelzele görmek

Rüyada zelzele görmek, bir yerden bir başka yere göç etmeye alâmettir. Rüyada bir dağın sarsıldığını veya yerinden koptuktan sonra tekrar yerine geldiğini görmek, korku ve şiddete delâlet eder. Çünkü zelzele büyük âfetlerdendir. Rüyada yerin sarsıldığını görmek, iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve berekete delâlet eder. Bazı kere de rüyada zelzele görmek, feryad ü İlgan etmeye, karmakarışık sözlere, can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına delâlet eder. Rüyada bir mahalde zelzele olduğunu ve orada bir takım insanların yere battığını ve bir kısmının da kurtulduğunu görmek, devlet reisinin oraya geleceğine ve halka zulüm ile muamele edeceğine işarettir. Bazı kere de bu rüya, şiddetli bir hastalığa delâlet eder. Kıtlık hüküm süren bir yerde zelzele olduğunu görmek, o yerin mahsulünde meydana gelecek büyüme ve berekete delâlet eder. Rüyada bağ ve bahçede zelzele olduğunu görmek, o bahçede mahsulâtın çok olacağına ve yaz yemişlerinin bolluğuna delâlet eder. Rüyada Mayıs ayının gece ve gündüzünde zelzele olduğunu görmek, halk arasında çıkacak kavgaya ve devamlı meydana gelecek fitnelere delâlet eder. Haziran'da görülen zelzele, şerli ve kötü insanların helakine işarettir. Temmuz ayı içinde zelzele görmek, şanlı ve ulu bir zatın vefatına delâlet eder. Ağustos ayında görülen zelzele, o yere yönelecek bir düşmana işarettir. Rüyada her ayın kendine göre tâbiri vardır. Zelzele rüyasına türlü türlü tâbirler yapılmıştır. Her şeyin en güzelini ve doğrusunu ancak Allahu Teâlâ bilir. Rüyada görülen zelzel... Devamı

14 08 2011

ZEKERİYYA (A.S.): Rüyada Zekeriyya (a.s.)'ı görmek

Rüyada pegamberlerden Zekeriyya (a.s.)'ı görmek, dinde salâha, müjdeye, imanda kemale ve salih bir evlat ile tebşir edilmeye delâlet eder. Zekeriyya (a.s.)'ı görmek, hayırlı işleri başarmaya da işarettir. Rüyada onun kabrini kazdığını görmek, onun yolunda gitmeye delâlet eder. Kazılan kabirde onun mübarek vücudundan bir eser bulunursa, rüya sahibi muradına nail olur. Rüyada Zekeriya (A.S.)'ı gören, Allah-u Teala ona ihtiyarlığı zamanında efendi   ve salih bir evlat verir ve rüya sahibinin eşini ıslah eder.   Devamı

14 08 2011

ZEKAT: Rüyada malının zekâtını verdiğini görmek

Rüyada malının zekâtını verdiğini görmek, eldeki malın ziyadeliğine, temizliğine ve artmasına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kendisine farz olan zekâtı verdiğini görmesi, nimete nail olmaya, farzları edaya, namazları vaktinde kılmaya ve dinde salâha delâlet eder. Çünkü Kur'ân-ı Kerim'de: "Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin." buyurulmuştur. Yine bir adamın rüyada malının zekâtını ayırıp bir yere koyduğunu görmesi, Allahu Teâlâ tarafından işlerinin kolaylaştırılmasına ve tevbeye delâlet eder. Rüyada zekât vermek; menfaate, rahat ve sürura, makamın yükselmesine ve belaların def edilmesine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada fitresini verdiğini görmesi, namaza, tehlil ve teşbihe, borcu ödemeye, hastalıktan berî olmaya alâmettir. Rüyada zekât verdiğini görmek, müjdeye, hayıra, feyz ve şifaya, güç işlerin kolaylaşmasına, hüzün ve sıkıntıdan kurtulmaya, düşman üzerine galip gelmeye ve bol rızka delâlet eder. Rüyada zekat vermek, malın artmasına yorumlanır. Bundan dolayı malının zekatını verdiğini gören kimsenin o sene içerisinde malı çoğalır.   Mal sahibi kimsenin rüyada zekatını vermesi, hayra ve düşmandan korunmasına yorumlanır.   Zekat vermek, borcu ödemeye de yorumlanır. Zekat fayda, rahat, makamın yükselmesi ve belaların defedilmesine yorumlanır.   Bir kimse rüyada fitresini verdiğini görse, o kimse namaz ve tesbihi çok yapar, üzerinde borç varsa borcunu öder. O sene bir içerisinde ona hastalık isabet etmez.   ... Devamı

14 08 2011

ZEHİR: Rüyada zehir görmek

Kişinin rüyada zehir görmesi, mala delâlet eder. Bir adamın rüyada kendisine zehir içirdiğini ve vücudunda şişler meydana geldiğini görmesi, meydana çıkacak şiş miktarmca mala nailiyete delâlet eder. Rüyada zehir içtiğini görmek, uzun ömre delâlet eder. Ibn-i Kesir (rh.a.) demiştir ki: - Rüyada tanınmış bir kimsenin kendisine zehir verdiğini veya içirdiğini görmek, o zattan gelecek haram mala delâlet eder. Rüyada zehir içerek vefat ettiğini görmek, çok uzun yaşamaya delâlet eder. Rüyada çok zehirlere mâlik olduğunu ve bunlarla uğraştığını görmek, ahiete faydası olmayan işlerle vakit geçirmeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada öldürücü zehir görmesi, ölüme işarettir. Yine zehir, onu rüyada içen kimse için, üzüntü ve kedere delâlet eder. Rüyada zehir görmek, mala yorumlanır. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisine zehir içirildiğini ve vücudunda şiş peyda olduğunu ve şişin iltihaplandığını görse, meydana çıkan şiş miktarınca o kimseye mal gelir. Eğer vücudunda şiş görmezse, o şahıs sıkıntı, keder ve üzüntüye düşer.  Rüyada zehiri gideren ilacı görmek, korkudan emin olmaya delâlet eder. Bir gün bir adam, İbn-i Şîrîn hazretlerinin huzuruna gelip: - Ey imam, dedi, rüyamda bir yılan elimin baş parmağından ısırdı ve elimin baş parmağı şişerek acı ve ıstırap verdi ve bir ilaç alıp ağzıma koyunca acısı zail oldu. Ibn-i Sîrîn (rh.a.) o kimseye hitaben: - Ey Adem, dedi, sen günahkâr kimselerle düşüp kalkan birisin. Eğer ilacın tesiri olmadı deseydin, seni bir şeye temessük etmiş zannederdim. Ancak o şeyin ne olduğunu ben de bilmem. ... Devamı

14 08 2011

ZEBUR: Rüyada Zebur'u görmek

Rüyada Allah (c.c.) tarafından kulu ve peygamberi Hazret-i Davud (a.s.)'a neşe verici şeylere ve hitabete nail olmaya delâlet eder. Rüyada Zebur'u okuduğunu görmek, peygamberlerin yolunca gitmeye işarettir. Rüyada Davut (A.S.)'a nail olan Zebur'u görmek, ölü üzerine ağlamaya, tövbe ve Allah korkusuna, ibadete, kalpleri birleştirmeye, neşe verici şeylerden zevk almaya, doğru olmayan garip haberleri işitmeye ve okumaya yada hitabete kavuşmaya yorumlanır.   Devamı