14 08 2011

ZEBERCED: Rüyada zeberced görmek

Kişinin rüyada zeberced görmesi, temiz, pak. doğru, şecaatli, takva ve vera sahibi, dindar ve soylu birine delâlet eder. Zeberced görmek, temiz ve helal mala da alâmettir. Rüyada bir kimsenin kendisine" zeberced verdiğini görmek, hayra, nimete, mala ve menfaata delâlet eder. Yine rüyada zeberced görmek, çok hayra, devamlı sevince, menfaat ve helal mala işarettir. Bazı kere de zeberced görmek, ilim ve takvadan hâsıl olan doğru söze delâlet eder. Rüyada bir zeberced taşı bulduğunu görmek, ele geçecek helal mala işarettir. Mâlik olduğu zebercedi kaybettiğini görmek, malda meydana gelecek zarara delâlet eder. Rüyada bekâr bir kadının bir erkeğin kendisine zeberced hediye ettiğini görmesi, o kişi ile evlenmesine delâlet eder. Rüyada görülen zebercet, temiz, doğru, dindar, takva sahibi ve asilli kimseye yorumlanır. Zebercet, mala işaret ettiğinde, o mal temiz ve helal bir maldır. Zebercet, ilim ve takvadan hasıl olur.   Rüyada zebercet taşı görmek, hayır ve büyük sevince, menfaat ve mala işaret eder. El-Vaiz'e göre, rüyada görülen zebedcet taşı, yüksek, asil, kuvvetli ve sözünde sadık bir arkadaşa veya helal mala işarettir. Rüyasında birinin kendisine bir zebercet taşı bulduğunu görenin eline helal mal geçer. Kendisine ait olan bir zebercet taşını kaybeden, malından zarar görür. Bir kadın ile bir erkeğin kendisine birer zebercet hediye ettiklerini gören o ikisi aracılığı ile bir kadınla tanışır. Bir kadın kendisine bir erkeğin zebercet taşlı bir mücevher hediye ettiğini görse, o erkekle evlenir. Bir kadının kendisine bir zebercet verdiğini gören, o kadın sayesinde faydaya kavuşur. Kirmani'ye göre, rüyada zebercet görmek, temiz, kahraman, doğru ve dür&uum... Devamı

14 08 2011

ZAYİ VE TELEF ETMEK: Rüyada bir şeyi zayi ettiğini görmek

Rüyada güzel ve hoş bir şeyi zayi ettiğini görmek, bulunduğu bir hayrı ifsad etmeye yani bozmaya işarettir. Veya o kişi şehadet ve ahdini bozar. Rüyada altın veya gümüş gibi bir şeyi zayi ettiğini görmek, kuyumcular hakkında kötü söz söylemeye delâlet eder. Bazı kere de bir şeyi telef etmek, kin ve düşmanlığa delâlet eder. Rüyada güzel bir şeyi zayi ve telef ettiğini gören, bulunduğu bir hayrı bozar.   Devamı

14 08 2011

ZAYIFLIK: Rüyada zayıflık görmek

Bir kimsenin rüyada zıyıflığmı ve kuvvetten düştüğünü görmesi, kuvvete ve kudrete delâlet eder. Rüyada zayıflık görmek, aşk ve üzüntü ile de tâbir olunur. Yine rüyada zayıf olduğunu görmek, fakirliğe, makam ve mevkiden düşmeğe delâlet eder. Rüyada vücudunun zayıf olduğunu görmek, dinde noksanlığa işarettir ve o kişi farz olan ibadetleri eda etmekte tembellik eder. Rüyada hissedilen zayıflık kuvvettir. Bundan dolayı rüyada zayıf olduğunu gören kimse kuvvetlenir.   Devamı

14 08 2011

ZARF: Rüyada zarf görmek

Rüyada içinde mektup olan bir zarf görmek, ilme. ince bir mânâya, maksada erişmeye ve içine bir şey konulan sandığa delâlet eder. Rüyada postadan bir zarf geldiğini görmek, müjdeli ve hayırlı habere veya gurbette olan bir kimsenin dönmesine delâlet eder. Rüyada zarf görmek, maksada ulaşmaya ve sırlarınızın yakınlarınız tarafından öğrenilip açığa kavuşmasına işarettir.   Mektup zarfladığınızı görmek, önemli ve sevindirici haberler almaya yorulur. Zarftan mektup çıkarmak ise uzaktan birinin sizden haber beklediğine işarettir.   Devamı

14 08 2011

ZARARA UĞRAMAK: Rüyada zarara uğradığını görmek

Rüyada zarara uğradığını görmek, insanın işlediği günah ie tâbir edilir. Rüyada kendisine zarar ve musibet eriştiğini görmek, üzüntü, şiddet ve meşakkate delâlet eder. Bazı kere de rüyada zarara uğramak, itikadın bozukluğuna veya hidayetten sonra sapıklığa delâlet eder. Rüyada zarar ve musibete duçar olduğunu görmek, hastanın ölümüne, fakirliğe, hapisliğe ve körlüğe delâlet eder. Rüyadaki zarar ve ziyan insanın işlediği günahtır.     Devamı

13 08 2011

ZAR: Rüyada zar görmek ve oynamak

Rüyada zar görmek ve oynamak, hakîr düşmana, harp ve husûmete delâlet eder. Rüyada zar ile kumar oynadığını görmek, ne suretle olursa olsun hayra alâmet değildir. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada zar ve kumar oynamak beş vech ile tâbir olunur: a) Kumar ve muhasebe, b) Zevce, c) Evlat, d) Kız hizmetçi, e) Mal. Rüyada zar çektiğini görmek, talih oyunlarına bel bağlamaya ve boş ümide delâlet eder. Rüyada zar oynadığınızı görmek, eğer bu oyunda kazanıy orsanız, büyük bir kaybınız olacağına; kaybediyorsanız, arkadaşlarınız tarafından çekiştirildiğinize işaret eder. Bir rivayete göre, zar oynadığınızı görmek, malının elinden çıkacağına da yorumlanır.   Devamı

13 08 2011

ZAN: Rüyada hüsn-ü zanda bulunduğunu görmek

Rüyada bir kimseye hüsn-ü zanda bulunduğunu görmek, hayır ve iyiliğe delâlet eder. Kötü zanda bulunmak da bunun zıddı ile tâbir olunur. Rüyada herhangi bir zanda bulunmak, suç ve haram işlediğinize yorumlanır. Birisi için "Ben böyle zannediyorum" diye suçlamada bulunduğunuzu görmek, o kişi hakkında düşmanlık beslediğinize ve bunun da Allah (C.C.) yanında büyük bir günah olduğuna işarettir.   Devamı

13 08 2011

ZAMK: Rüyada zamk görmek

Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada zamk görmek, mal ve eşyanın arkada kalanına delâlet eder. Rüyada zamk yediğini veya bir kimsenin kendisine verdiğini veya satın aldığını görmek, halkın mal ve emvalinden istifade etmeye alâmettir. Rüyada bir kimseye zamk verdiğini görmek, kendi malından ona ihsan etmeye işarettir. Rüyada zamk görmek, az bir menfaata delâlet eder. Rüyasında bazı ağaçlarda bulunan zamktan yediğini görmek, bir kimsenin fazla malından yediğine ve ondan faydalandığına işaret eder. Ağaç zamkı, bulunduğu ağacın anlamına göre yorumlanır. Arap zamkı denilen ve sanayide kullanılan zamkı görmek, hayır ve menfaat ile yorumlanır.   Devamı