13 08 2011

ZAMAN: Rüyada zamanı görmek

Rüyada, gece ve gündüzden bir saatlik bir zamanı görmek, o zaman miktarı nimete ye paraya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada duaların kabul edileceği saati görmesi, kötülüklerin ve yaramaz şeylerin ortadan kalkmasına, fakirin zenginliğine ve sözü yerine getirmeye delâlet eder. Rüyada cuma saatini görmek, hastanın şifa bulmasına ve hayırlı rızka delâlet eder. Devamı

13 08 2011

ZAMBAK, Rüyada zambak çiçeği görmek

Rüyada zambak çiçeği görüp koklamak, yaptırdığınız veya yaptıracağınız sigorta dolayısı ile hayatınızın garanti altına gireceğine, işlerinizdeki durgunluğun kalkacağına ve karınızın artacağına, mutlu ve rahat bir mevsim geçireceğinize işaret eder. Rüyada zambak çiçeği görmek, refah ve genişliğe, rızık ve mala ve müjdeli habere delâlet eder. Devamı

13 08 2011

ZAM, Rüyada zam yapıldığını görmek

Rüyada insanların yiyeceği ve giyeceği şeylere zam yapıldığını görmek, kolay kazanılan rızka, menfaat ve mala delâlet eder. Rüyada herhangi bir maddeye zam yapıldığını görmek, ücretinize veya maaşınıza zam istediğinize ve bunun reddedildiğine işarettir.   Devamı

13 08 2011

ZALİM: Rüyada zalim birini görmek

Zalim ve insafsız birinin rüyada adaletli ve insaflı davrandığını görmek, malın ve canın emniyetine delâlet eder. Günahta ısrarlı olan bir kimsenin rüyada adaletli işler yaptığını görmesi, tevbe etmeye ve günahtan halâs olmaya işarettir. Rüyada zalim bir sultanın adaletini görmek, tebaanın üzüntü ve kederden kurtulmasına ve sevince erişmesine delâlet eder. Rüyada bir kimsenin kendisine zulmettiğini görmek, rüya sahibinin sevinç ve sürura erişeceğine işarettir. Devamı

13 08 2011

ZAHMET: Rüyada zahmet çektiğini görmek

Rüyada zahmet ve meşakkat çektiğini görmek, refaha, rahatlığa, sürür ve sevince delâlet eder. Çünkü her zahmetin sonunda bir rahmet vardır. Bazı kere de rüyada zahmet ve meşakkat çektiğini görmek, işinde hile yapmaya, batıl yolla insanların mallarını yemeye delâlet eder. Meşakkat ve zahmet görmek, kaçınılması gereken şeyleri yapmaya da işarettir. Rüyada zahmet çekmek, rahatlığa yorumlanır. Bundan dolayı rüyada zahmet ve meşakkat çektiğini gören kimse, rahata kavuşur.   Devamı

13 08 2011

ZAFER: Rüyada zafer kazandığını görmek

Rüyada düşmana karşı zafer kazandığını görmek, şan ve şöhrete ve iyi bir isimle anılmaya delâlet eder. Rüyada zafer elde ettiğini görmek başarıya işarettir. Zafer kazanmayı sıkıntıya yoranlar da vardır. Devamı

13 08 2011

ZAFERAN: Rüyada zaferan görmek

Rüyada görülen zaferan, zaferanın rengi vücut veya elbisede etkisini göstermemişse, iyi şekilde methedilmeye ve güzel isme yorumlanır.   Rengi vücut veya elbisede etki etmişse bu halde zaferan onu rüyada gören kimse için hastalığa yorumlanır.  Rüyada zaferan görmek, iyi bir şekilde medh edilmeye ve güzel isme delâlet eder. Bir kimsenin rüyada yüklerle zaferanı olduğunu görmesi, çok mala ve nimete nail olmaya alâmettir. Bekâr bir adamın rüyada zaferan görmesi veya alması, güzel ve zengin bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Rüyada zaferan öğüttüğünü görmek, çeşitli sebeplerden dolayı hastalığa işarettir. Rüyada havanda zaferan dövdüğünü görmek, bir kadınla münasebette bulunmaya delâlet eder. Devamı

12 08 2011

ZABITA MEMURU, Rüyada zabıta memuru görmek

Rüyada zabıta memuru görmek, bir yakınınızla aranızın açılmasına veya büyük bir kavgaya tutuşmaya işaret eder. Bir kimsenin rüyada zabıta memuru görmesi, kurtuluşa ve herkesin selâmetine delâlet eder. Çünkü zabıta halkın işlerini ıslaha memurdur. Rüyada zabıta memuru görmek, işlerini ıslaha çalışan ve insanları koruyan kimselere de işarettir. Zabıta memurunu güzel bir halde görmek, güzel bir yardıma, şiddet ve korkudan emin olmaya delâlet eder. Rüyada kendisini zabıta memuru olmuş görmek, bir bela ve âfete işarettir. Zira bir memurlukta manevî vebal vardır. Rüyada zabıta memurunu pejmürde bir şekilde görmek, o memurun işinin ehli olmadığına ve kötü bir kimse olduğuna delâlet eder. Zabıta memuru görmek, bazı kere de gam ve üzüntüye delâlet eder. Çok kere zabıta memurları esnafı sıkıştırırlar. (Subay): Rüyada zabit görmek, izzet ve şerefe, halk arasında iyi bir isimle anılmaya delâlet eder.   Devamı