12 08 2011

YÜN: Rüyada yün görmek

Rüyada yün görmek, helal mala delâlet eder. Kendi vücudunda yün bittiğini görmek, malın artmasına, rızka ve menfaate delâlet eder. Bir kimsenin rüyada yün üzerinde uyuduğunu görmek, zevcesi tarafından gelecek çok mala alâmettir. Rüyada yün taktığını görmek, malını kötü işlerde sarf etmeye işarettir. Rüyada yünden mamul eşya görmek, saliha zevceye, iplik haline gelmiş yün, hayırlı mal ve servete, bir yastık veya yatağına yün doldurmak, evlenmeye delâlet eder. Alim bir kimsenin rüyada üzerinde hiçbir elbise olmadan koyun derisini giydiğini görmesi, temiz bir adamdan gelecek mala ve menfaate işarettir. Rüyada yün görmek, keder, şiddet, sıkıntı ve meşakkatten kurtulmağa delâlet eder. Rüyada bir arslanm yün giydiğini görmek, halkın mallarını zorla ellerinden alan zalim bir amire delâlet eder. Rüyada köpeğin yünlü bir şey giydiğini görmek, adi bir kimse-nin,muhterem bir zatın malı ile zengin olmasına işarettir. Bazı kere de yün görmek, gümüşe delâlet eder. Rüyada yün giymiş bir kimseyi gören, kıymetli ve çok mal elde eder. Bazen de yün, gümüşe yorumlanır.   Rüyada yün üzerinde uyuduğunu gören kimse, hanımı tarafından çok servete kavuşur. Rüyada yünün yanması dinin bozulmasına ve servetin elden gitmesine yorumlanır.   Rüyada üzerinde hiçbir elbise olmadan koyun derisi giydiğini gören kimseye temiz bir adamdan mal gelir.   Rüyada görülen yün, kederden kurtulmaya yorumlanır. Ancak yün sert, kalın ve giyene yakışmıyorsa, fakirlik ve zillete yorumlanır.  Rüyada kış mevsiminde yüncüyü görmek, kazanç ve ticaret... Devamı

11 08 2011

YÜKSÜK: Rüyada yüksük görmek

İnsanın rüyada yüksük görmesi, rızka, evlada, zevceye, binek hayvanına veya yolculuğa delâlet eder. Bazı kere de yüksük görmek, darlık ve sıkıntıya, bazan da yarış yapan çocuklar için birincilik almaya delâlet eder. Rüyada bir ölünün parmağında yüzük görülmesi; "Onlar için demirden kamçılar da var" (Hac, 21) mealindeki âyet gereğince o ölünün azaba uğradığına delâlet eder. Rüyada yüksük görmek, rızka, çocuğa, zevceye veya azgın çocuğa yahut binek hay vanına veyahut yolculuk yapmaya ya da alacaklıya yorumlanır.   Devamı

11 08 2011

YÜK: Rüyada sırtında yük görmek

Kişinin rüyada sırtında yük görmesi ve o yükünde ağır olması, kötü ve şerli komşuya delâlet eder. Rüyada ağır yük görmek, günah ve şer ile de tabir olunur. Yine rüyada boyun ve omuz üzerine görülen yük, günaha işarettir. Rüyada yeni doğmuş bir çocuğu yüklendiğini görmek, o çocuk için rahat ve emniyete, rüya sahibi için de çetinlik ve meşakkate delâlet eder. Çünkü o çocuğu taşımak, onu meydana getirmek demektir ki, bir çocuğun büyüyüp kemale ermesi kolay değildir. Rüyada odun yüklendiğini görmek, gıybet ve koğuculuk ile tâbir olunur. Rüyada insanın sırtında gördüğü yükün ağır olması, kötü ve yaramaz tabiatlı komşuya yorulur. Bazen de ağır yük, günaha yorumlanır.   Kadın için rüyada ağır yük, gebelik veya kötü kocadır.  Rüyada bir araca bazışeyler yüklediğinizi görmek, sizden istenilen şeyleri kolaylıkla yapacağınızı, bu yüzden bir zorlukla karşılaşmayacağınızı, bu suretle hem ailenize hem de kendinize faydalı olacağınızı gösterir.  Rüyada insan veya hayvan sırtından yük indirdiğini görmek, bildiği veya bilmediği kimselere sadaka vermeye ve ihsanda bulunmaya işarettir. Yine rüyada herhangi bir adamın sırtındaki yükü indirmek, onu refaha erdirmeye ve ona ikram etmeye alâmettir.   Devamı

11 08 2011

YUVARLANMAK: Rüyada yuvarlandığını görmek

Yuvarlanmak, işlerin sağlıklı yürümediğine, sıkıntıya düşmeye, rahatsızlanmaya işaret eder. Bir dağdan, bir tepeden, bir meyilli araziden, bir yerden aşağıya doğru yuvarlandığını görmek, dünyadan el çekmeye işarettir.  Bir kimsenin rüyada bir dağdan veya bir tepeden aşağıya doğru yuvarlandığını görmesi, zühd, takva ve veraya delâlet eder. Yuvarlanmak, dünyadan el çekip tamamiyle kendisini Cenâb-ı Hakka ibadete vermeye de alâmettir. Devamı

11 08 2011

YUTKUNMAK, Rüyada yutkunmak

Rüyada yutkunmak, söylenmek istenen fakat çekinildiği için söylenemeyen bazı sözlere işarettir. Böyle bir durum ise karşısındakinin merakını çeker. Bu yüzden rüyada yutkunan bir kimseyi görmek onun tereddüt içinde olduğunu ve aslında söyleyeceği şeyin de pek yararlı bir şey olmadığı için kardan daha çok zarara yol açacağını gösterir.     Devamı

11 08 2011

YUSUFÇUK KUŞU: Rüyada Yusufçuk kuşu görmek

Rüyada Yusufçuk kuşu görmek, hayır ve müjdeye delâlet eder. Yusufçuk kuşunun gelip başına konduğunu görmek, devlet ve nimete ermeye işarettir.   Rüyada yusufcuk kuşu görmek, hayırlı ve müjdeli bir haber almakla yorumlanır.   Devamı

11 08 2011

YUVA: Rüyada kuş yuvası görmek

Rüyada ağaç üzerinde kuş yuvası görmek, zevceye ve şahid olan birinin şahitlik yaparken durduğu noktaya delâlet eder. Yine ağaç üzerinde kuş yuvası görmek, kuşun delâlet ettiği kimseye işarettir. Hamile kadının ağaç üzerinde kuş yuvası görmesi, çocuğunun salimen doğmasına delâlet eder. Yine kuş yuvası görmek, hayırlı bir zevceye, kazançlı bir işe, menfaat ve hayıra delâlet eder. Rüyada bir kuş yuvası görmek, ev sahibi olmaya, bekarsa evlenmeye işaret eder.     Devamı

11 08 2011

YUSUF (A.S.): Rüyada Yusuf (A.S.)'ı görmek

Rüyada Allah'ın aziz peygamberi ve cihanın güzeli Yusuf (a.s.)'ı görmek, cemale, mülk ve hidayete, rüya tâbirinde isabete, irfan ve marifet nuruna ermeye, düşman üzerine zafer bulmaya, fakirlikten zenginliğe, şan ve şöhrete, kadri yüce bir şahsa meftun olmaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada Yusuf (a.s.)'ın kendisine bir şey verdiğini veya kendisiyle konuştuğunu görmesi, rüya tâbirinde eşsiz olmaya, tarih ilmini bilmeye ve yabancı bir yerde hayra ermeye, devlete nailiyete delâlet eder. Bir kimsenin rüyada Yusuf (a.s.)'ın gömleğini görmesi, üzüntü ve kederden halâs olmaya ve hastalıktan şifa bulmaya delalet eder. Çünkü Yakub (a.s.) Yusuf un gömleğini gözlerine sürdüğünde gözleri şifa bulmuştu. Eğer rüyada görülen gömlekte kan varsa, bu rüya, ayrılığa, hapse girmeğe; gömlekte yırtık varsa, itham edilmeye delâlet eder. Çünkü bütün bunlar Hazret-i Yusuf un başına gelmiştir. Rüyada Yusuf (a.s)'ı gören kadının nimeti elinden gider. Tıpkı Züleyha gibi. Fakat Züleyha gibi kadri ve şanı yüce ise, tevbe ve istiğfar eder ve o kadının tevbesi yüce Rabbi tarafından kabul edilir. Sonra murad ve maksadına kavuşur. Fakir ise zengin olur, dünya ve ahiret saadetine erişir. Rüyada Hazret-i Yusuf u görmek, yabancı bir yerde hayra ve nimete erişmeye işarettir. Eğer hapis ise, kurtulur ve düşmanlarına karşı zafer bulur. Eğer kayıpsa, vatanına selâmetle döner. Dünyada bir muradı varsa muradına nail olur. Rüyada Yusuf (A.S.)'ı görmek, mülk ve hilafete, bazen kıtlığa, aile, akraba ve babasına kaybetmeye veya rüyayı gören hakkında hile yapılmasına yorumlanır.   Bazen de Yusuf (A.S.)'ı görme... Devamı