11 08 2011

YUNUS BALIĞI: Rüyada Yunus balığı görmek

Rüyada Yunus balığı görmek, ülfete, hayırlı rızka, ve insanlarla hoş geçinmeye delâlet eder. Çünkü Yunus balığı insanlara karşı sevgilerle doludur. Devamı

11 08 2011

YUNUS (A.S.): Rüyada Yunus (a.s.)'ı görmek

Rüyada Yunus (a.s.)'ı görmek, işte acele etmeye, iyi ve güzel bir hayat sürmeye, Hak rızası için nefsini azarlamaya ve çok çok Rabbini zikretmeye delâlet eder. Rüyada Yunus (A.S.)'ı gören şahıs bir işte acelecilik eder ve bundan dolay ı üzüntü ve kedere düşer. Sonra onlardan kurtarır. Eceli gelinceye kadar da iyi bir hayat sürer.   Devamı

11 08 2011

YUMURTA: Rüyada yumurta görmek

Bir kimsenin rüyada taze pişmiş yumurta görmesi, kolaylıkla elde edilen rızka işarettir. Rüyada tavuğun yumurtladığını görmek, çocuk ile tâbir olunur. Rüyada çiğ yumurta yemek, haram mala delâlet eder. Çiğ yumurta yediğini görmek, hüzün ve kedere işarettir. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada yumurta görmek, dokuz şekilde tâbir olunur: a) Evlat, b) Ehl-i Beyt, c) Mal, d) İzzet, e) Rütbe, f) Hacet talip etmek, g) Murada ermek, h) Hizmetçi, ı) Zevce. Rüyada elinde taze pişmiş yumurta olduğunu görmek, zor ve çetin işlerin halledilmesine ve mala delâlet eder. Bazı kere de rüyada yumurta görmek, güzel kadınlara, hısım, akraba ve dostların bir araya toplanmalarına ve para biriktirmeye delâlet eder. Rüyada taze bir yumurtayı kırıp yağda pişirdiğini ve yediğini görmek, izzet, ferahlık, sevinç, rızık, menfaat ve mala alâmettir. Bir kimsenin rüyada papağan kuşunun yumurtasını görmesi, takva sahibi ve iffetli bir hizmetçiye delâlet eder. Turna kuşunun yumurtasını görmek, fakir ve miskin evlada işarettir. Rüyada kendisine bir yumurta verildiğini görmek, şerefli ve aziz bir çocuğun olmasına işarettir. Bazı kere de yumurta, evlat, zevce, hizmetçi ve mala delâlet eder. Rüyada pişmiş yumurtayı soyduğunu görmek, hizmetçilerinin malına nailiyete işarettir. Bundan dolayı yumurtanın beyazı gümüş, sarısı altın ile tâbir olunur. Rüyada kucağına beyaz bir tavuğu aldığını ve tavuğun piliçler çıkardığını görmek, zor ve imkansız bir işin meydana çıkmasına ve rüya sahibinin imanlı bir evladı olacağına işarettir. Tavuğun yumurtladığını gören kimsenin bir çocuğu olur. Taze pişmiş yumurta, kolaylıkla elde edilen rızktır. ... Devamı

10 08 2011

YUMUŞAK HUY: Rüyada yumuşak huylu olduğunu görmek

Rüyada yumuşak huylu, tatlı sözlü, güler yüzlü olduğunu görmek, Sünnet-i Seniyye'ye ittibaya, din büyüklerinin yolunda gitmeye, hayır ve ülfete delâlet eder. Nablusî demiştir ki: Kadri ve şanı yüce kimselerin rüyada insanların rezillerine karşı yumuşak davranmaları, kadir ve şanlarının noksanlığına ve makamlarının elden gitmesine delâlet eder. Devamı

10 08 2011

YUMRUK: Rüyada yumrukla vurduğunu görmek

Rüyada yumrukla vurduğunu görmek, diliyle cömertlik gösterip eliyle bir şey vermemeye delâlet eder. Yumrukla vurmak, Müslümanlar arasında hatalı söz söylemeye de işarettir. Rüyada yumrukla bir yılanın başını ezdiğini görmek, düşman üzerine galip gelmeye, kuvvet ve kudrete delâlet eder. Bazı kere de yumrukla vurmak, intikam almaya veya bir yerden borç para istemeye işarettir. Rüyada yumrukla vurmak, diliyle cömertlik gösterip eliyle bir şey vermemeye yorumlanır. Bazen bu rüya cimriliğe veya namazı terketmeye yorumlanır. Devamı

10 08 2011

YUMAK: Rüyada iplik yumağı görmek

Rüyada iplik yumağı görmek, geçim sahipleri için faydaya ve hayırlı rızka delâlet eder. Bazı kere de rüyada iplik yumağı görmek, basiretli hareket eden ve akıllıca davranan hizmetçiye veya uzun ömre delâlet eder. Çünkü iplik yumağı çözüldüğü zaman uzayıp gider. Rüyada görülen iplik yumağı, geçim sahipleri için faydaya ve rızka yorumlanır.   Devamı

10 08 2011

YULAR: Rüyada yular görmek

Bir kimsenin rüyada elinde bir yular olduğunu görmesi, mal, menfaat, taat ve tevazuya delâlet eder. Rüyada bir kimsenin boynuna ip takıp onu istediği cihete çektiğini görmek, o kimse üzerine âmir olmaya ve onu dilediği gibi gütmeye delâlet eder. Rüyada görülen yular, onu elinde gören kimse için mal itaat ve tevazuya yorulur. Rüyada bir kimsenin elinde yular sapı olduğunu görmesi, güç işleri kolaylaştırmaya işarettir. Yular sapı görmek, hayır veya şerre inkiyad etmeye de alâmettir. Devamı

10 08 2011

YUFKA: Rüyada yufka ekmek görmek

Rüyada yufka ekmek görmek, geniş ve bol rızka ve helal kazanca delâlet eder. Yufka ekmeği yediğini görmek de aynen böyle tâbir edilir. Rüyada elinde bulunan yufka ekmekleri yediğini görmek, geçimin orta halli olmasına delâlet eder. Rüyada elinde iki yufka ekmek olduğunu ve birbirinden bir diğerinden yediğini görmek, bir nikahla iki kız kardeşi bir arada tutmaya delâlet eder. Rüyada yufka almak, sizin himayenizde olan bir kimsenin sizden aldığı cesaretle aleyhinizde bir harekete giriştiğine merhametinize sığınarak iyi niyetinizi kazanan bu kimsenin sizi haberiniz olmadan zarara soktuğuna, sizin iyi niyetinizi kötüye kullandığına ve bu hareketlerini daha ileriye götürmemesi için uyanık olmanız gerektiğine işarettir.  Rüyada görülen yufka ekmek, geniş rızıktır. Bir kimse rüyada yufka ekmek yediğini görse, rızkı geniş olur.   Devamı