12 08 2011

YÜZMEK: Rüyada denizde yüzdüğünü görmek

Bir kimsenin rüyada denizde yüzdüğünü görmesi, arzu ve emeline
kavuşmaya delâlet eder. İlim talep eden birinin rüyada denizde yüzdüğünü görmesi,
o ilmi elde etmeye alâmettir.
Rüyada denizin tâ derinliklerine girdiğini ve orada güzel ve hoş bir şekilde yüzdüğünü
görmek, büyük ve çetin bir işi başarmaya ve büyük memuriyete delâlet eder.
Rüyada deniz veya ırmakta yüzdüğünü görmek, dinde salaha ve güzelliğe, sağlam
itikada ve imanda kuvvete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kendisini suyun örttüğünü ve orada öldüğünü görmesi, son
nefeste şehid olarak can vermeye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada denizde kafası üzerine yüzdüğünü görmesi, tevbe etmeye ve
işlediği günahlardan pişman olmaya işarettir.
Rüyada suda yüzdüğü halde korktuğunu görmek, korku, şiddet, hapislik veya bir
hastalığa delâlet eder. Sahilden uzaklaştığı nisbette hastalığı ve hapisliği de uzar.
Rüyada yüzmek için denize girdiğini hatta denizin içinde görünmediğini görmek, rüya
sahibinin helakine delâlet eder.
Bir kimsenin bir vadide düz olarak yüzdüğünü ve arzu ettiği yere vardığını görmesi,
Sultanın hizmetine girmeye ve ondan menfaat elde etmeye delâlet eder.
Rüyada denizde yüzdüğünü gören kimse alimse ilimde arzu ettiği şeye ve isteğine kavuşur. Denizde yüzüp sonra sahile çıksa, eğer ilim talep ediyorsa onu terkeder.
 

Denizin derin yerine girdiğini ve orada güzel ve hoş bir şekilde yüzdüğünü görse, büyük bir veya büyük bir memuriyete girer.
 

Bir kimse suda yüzdüğünü görse, bir düşmanlıkta bulunur ve düşmanına galip gelir.
 

Rüyada deniz veya nehirde yüzmek rüya sahibinin dininin güzelliğine ve sağlamlığına yorumlanır.
 Rüyada bir adamın derisini yüzdüğünü görmek, onun gıybetini etmeye
ve fena işlere delâlet eder. Yine rüyada kendi derisinin yüzüldüğünü görmek, isabet
edecek bir musibete işarettir. Bazı kere de bu rüya hayra ve evlenmeye delâlet
eder.

13499
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz